Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

VIOLYMPIC LOP 5 - VONG 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kiên
Ngày gửi: 16h:44' 26-11-2011
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 443
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 7 (26-11-2011)
--- tham khảo ---
Câu 1: 1,472 × 81 + 1,472 × 19 = 1,472 x (81+19) = 1,472 x 100 =147,2

Câu 2: 20,08 × 2 + 20,08 × 8 = 20,08 × (2+8) = 20,08 x 10 = 200,8

Câu 3: 0,028 × 186 – 0,028 × 86 = 0,028 × (186 – 86) = 0,028 × 100 = 2,8

Câu 4: 37,91 × 39 – 37,91 × 29 = 37,91 × (39 –29) = 37,91 x 10 = 379,1

Câu 5: 0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 × 100 = 48,6

Câu 6: 1,369 × 23,9 + 1,369 × 76,1 = 1,369 × (23,9 + 76,1) = 1,369 × 100 = 136,9

Câu 7: 56,08 × 93,26 – 56,08 × 83,26 = 56,08 × (93,26 – 83,26) = 56,08 x 10 = 560,8

Câu 8: 815,5 × 0,08 + 815,5 × 0,02 = 815,5 × (0,08 + 0,02) = 815,5 × 0,1 = 81,55

Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = 11 × 91,46 – 91,46 × 1 = 91,46 × (11 – 1) = 91,46 × 10 = 914,6
Vận dụng: a x 1 = a

Câu 10: 8,3 × 95,47 – 8,3 × 95,46 = 8,3 × (95,47 – 95,46) = 8,3 x 0,01 = 0,083

Câu 11: 2,305 × 108 – 2,305 × 8 = 2,305 × (108 – 8) = 2,305 x 100 = 230,5

Câu 12: 1,386 × 194 – 1,386 × 94 = 1,386 × (194 – 94) = 1,386 x 100 = 138,6

Câu 13: 0,384 × 12,3 + 0,384 × 87,7 = 0,384 × (12,3 + 87,7) = 0,384 × 100 = 38,4

Câu 14: 0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 x 100 = 48,6

Câu 15: 0,924 × 142,9 – 0,924 × 42,9 = 0,924 × (142,9 – 42,9) = 0,924 × 100 = 92,4
Câu 16: 101 × 0,128 – 0,128 = 101 × 0,128 – 0,128 × 1 = 0,128 x (101 – 1) = 0,128 x 100 = 12,8

Câu 17: 1,01 × 68 – 68 = 1,01 × 68 – 68 × 1 = 68 x (1,01 – 1) = 68 x 0,01 = 0,68

Câu 18: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = 1,7 x (28,3 – 28,2) = 1,7 x 0,1 = 0,17

Câu 19: 14,58 × 7 + 14,58 × 3 = 14,58 × (7 + 3) = 14,58 x 10 = 145,8


Câu 20: 9,75 × 3,81 + 9,75 × 6,19 = 9,75 × (3,81 + 6,19) = 9,75 x 10 = 97,5

Câu 21: 0,028 × 93,27 – 0,028 × 83,27 = 0,028 × (93,27 – 83,27) = 0,028 x 10 = 0,28

Câu 22: 265,3 × 0,06 + 265,3 × 0,04 = 265,3 × (0,06 + 0,04) = 265,3 x 0,1 = 26,53

Ghép cặp bằng nhau:


Xếp từ bé đến lớn:

 
Gửi ý kiến