Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lữ Minh Pháp
  Ngày gửi: 17h:38' 22-12-2011
  Dung lượng: 15.8 KB
  Số lượt tải: 2987
  Số lượt thích: 1 người (hoàng thúy an )
  ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2010
  LỚP 3
  Họ và tên : ---------------------------------------------
  I- Phần trắc nghiệm .
  Bài 1 : Số lớn nhất có hai chữ số là :
  A .10 B . 90 C . 89 D. 99
  Bài 2 : Năm 2011 có 365 ngày , 1 tuần có 7 ngày . Vậy năm 2011 có :
  A . 52 tuần lễ B.5 tuần lễ và 15 ngày
  C . 52 tuần lễ và 1 ngày D . 52 tuần lễ và 15 ngày .
  Bài 3 : Một hình vuông có chu vi là 36 m . Cạnh hình vuông đó là :
  A . 18 m B. 12m C . 8 m D . 9 m
  Bài 4 : Cha 45 tuổi , con 9 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha ?
  A
  1
  5
  B.
  1
  6
  C .
  1
  9
  D .
  1
  45

  Bài 5 : Viết tiếp vào chỗ chấm : 16 ,22 , 28 , . . . , . . . , là :
  A . 34,40 B.35,41 C .35,40 D .36,42
  Bài 6 : Một số chia cho 8 được thương là 6 và số dư là 4 . Số đó là :
  A . 51 B. 52 C . 53 D . 54
  II – Phần tự luận :
  Bài 1 : ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính :
  276 + 319 756 – 392 208 x 3 536 : 8
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2 : ( 1điểm ) Tìm Y
  Y : 7 = 9 ; 5 x Y = 85
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính giá trị biểu thức :
  168 – 24 : 2 123 x ( 83 – 80 )
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 4 : ( 1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  1
  6 giờ = . . . . . . .. phút 5 m 8 dm = . . . . . . . . . .dm
  8 kg = . . . . . . . ..g 7 hm = . . . . . . . . . . .m
  Bài 5 ( 1 điểm )
  Hải có 24 viên bi . Minh có số bi bằng
  1
  4 số bi của hải . Hỏi hải có nhiều hơn Minh bao nhiêu viên bi ?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Bài 6 : ( 1 điểm ) Có 52 m vải , may mỗi bộ quần áo hết 3 m vải . Hỏi có thể may nhiều nhất mấy bộ quần áo và thừa bao nhiêu mét vải ?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  No_avatar

  HA HAKhông biết ngượng TA LA LINH GIANG Nụ hônGIOI NHAT THE GIOI DAYNháy mắt

   
  Gửi ý kiến