Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  violympic vong 13

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Bá Văn
  Ngày gửi: 22h:18' 15-02-2012
  Dung lượng: 239.5 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  VÒNG 13 – BÀI SỐ 1

  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1: Phương trình có một nghiệm là:
    
  Câu 2: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình là một đường thẳng:
  song song với trục Ox song song với trục Oy
  đi qua gốc tọa độ đi qua điểm có tọa độ 
  Câu 3: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình là:
    
  Câu 4: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ?
  Hai đường tròn phân biệt không có điểm chung nào.
  Hai đường tròn phân biệt có nhiều nhất hai điểm chung.
  Hai đường tròn phân biệt có thể có vô số điểm chung.
  Tâm của đường tròn ngoại tiếp một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác ấy.
  Câu 5: Gọi và lần lượt là góc tạo bởi các đường thẳng và với trục Ox. Khi đó
    
  Câu 6: Cho tam giác MNP đều, cạnh 5cm. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng:
  
  
  
  
  Câu 7: Điều kiện của để hai phương trình và có một nghiệm chung duy nhất là:
  
  
  
  
  Câu 8: Đường thẳng song song trục hoành có phương trình dạng nào dưới đây (với ) ?
  
  
  
  
  Câu 9: Cho tam giác ABC, có AB = 3; AC = 4; BC = 5. Khẳng định nào sau đây sai ?
  AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; 3)
  AB là tiếp tuyến của đường tròn (C; 4)
  BC là tiếp tuyến của đường tròn (A; 3)
  BC là tiếp tuyến của đường tròn (A; 2,4)
  Câu 10: Cho đường tròn (O) và hai tiếp tuyến song song a, b với hai tiếp điểm lần lượt là T và T`. Một tiếp tuyến thứ ba cắt a ở P, cắt b ở Q. Biết TP = 4cm; T`Q = 9cm. Độ dài bán kính của đường tròn (O) là:
  
  
  
  Một số khác  BÀI SỐ 2

  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ 2
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: CB và CD là hai tiếp tuyến kẻ từ C của đường tròn (O) (B, D là hai tiếp điểm). Nếu OC = 15cm và OB = 9cm thì BC = cm.
  Câu 2: Phương trình có nghiệm là (1; 2) khi 
  Câu 3: Cho đường tròn (O; 10cm), đường kính AB. Gọi T là trung điểm của OA. Bán kính đường tròn tiếp xúc với AB tại T và tiếp xúc trong với (O) là cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
  Câu 4: Gọi là góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox. Kết quả so sánh và là: 
  Câu 5: CB và CD là hai tiếp tuyến kẻ từ C của đường tròn (O) (B, D là hai tiếp điểm). Kẻ đường kính AB của đường tròn. Nếu góc COB bằng 60 độ và CB = cm thì AB = cm.
  Câu 6: Gọi là góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox. Khi đó tan = 
  Câu 7: Cho đường thẳng . Góc tạo bởi đường thẳng này và trục Ox là góc tù khi m 1.
  Câu 8: Cho hai đường tròn (A), (B) cắt nhau ở C và D. Biết rằng AC = AD = BC = BD; AB = 24cm; CD = 10cm. Bán kính của đường tròn (A) bằng cm.
  Câu 9: Hai đường thẳng và song song với nhau khi = 
  Câu 10: Trong các nghiệm () của phương trình mà , nghiệm cho tích nhỏ nhất là (). (Nhập hai hai giá theo đúng thứ tự, ngăn cách bởi dấu ";")

  No_avatar

  ko co giai cung dang ngu wak ak ai day mak ngu wak zay???????????????????????????? ngu lai con dai nua chu

   
  Gửi ý kiến