Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kiểm tra văn 6 HKII+ma trận

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Viết Hà
  Ngày gửi: 23h:27' 19-02-2012
  Dung lượng: 111.5 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD& ĐT BÌNH DƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011-2012
  TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Môn : Ngữ Văn 6
  Thời gian : 90 phút  MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA :
  Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 17 của môn Ngữ văn lớp 6 với mục đích đánh giá năng lực, thông tin hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.


  HÌNH THỨC ĐỂ KIỂM TRA :
  Hình thức đề kiểm tra : Trắc nghiệm và tự luận
  Cách tổ chức kiểm tra : Cho học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút


  THIẾT LẬP MA TRẬN :
  Thiết lập tất cả kiến thức, kĩ năng của phân môn Ngữ Văn lớp 6 từ tuần 1 đến tuần 17.
  Chọn các nôi dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra
  Xác định khung ma trận .  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
  Môn Ngữ Văn 6
  Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian chép đề)

  Mức độ  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  Chủ đề 1:
  Văn bản
  - Phân biệt được thể loại.
  - Biết được sự ra đời của truyện trung đại Việt Nam
  - Hiểu được sự thông minh của Em bé thông minh.

  
  
  

  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu:2
  Số điểm:0,5
  Tỉ lệ : 5%
  Số câu:1
  Số điểm:0,25
  Tỉ lệ : 2,5%
  Số câu:0
  Số điểm:0
  Tỉ lệ : 0
  Số câu:0
  Số điểm:0
  Tỉ lệ : 0
  Số câu: 3
  Số điểm: 0,75
  Tỉ lệ : 7,5%
  
  Chủ đề 2 :
  Tiếng Việt
  - Các loại danh từ và cấu tạo của cụm danh từ.
  - Nhận biết được từ mượn
  - Phân biệt được các cụm từ có trong câu.
  - Cách giải thích nghĩa của từ
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu: 3
  Số điểm:0,75
  Tỉ lệ : 7,5%
  Số câu:4
  Số điểm: 1
  Tỉ lệ : 10%
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ : %
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ : %
  Số câu:7
  Số điểm: 2,5
  Tỉ lệ : 25%
  
  Chủ đề 3:
  Tập làm văn
  
  Hiểu được chức năng và ngôi kể của văn tự sự.
  
  Viết bài văn kể về người thân của mình.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ :
  Số câu: 2
  Số điểm: 0,5
  Tỉ lệ : 5%
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 7
  Tỉ lệ : 70%
  Số câu: 3
  Số điểm:8
  Tỉ lệ : 80%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu:5
  Số điểm: 1,25
  Tỉ lệ : 12,5%
  Số câu:7
  Số điểm: 1,75
  Tỉ lệ : 17,5%
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ : %
  Số câu:1
  Số điểm:7
  Tỉ lệ : 70%
  Số câu:13
  Số điểm:10,0
  Tỉ lệ : 100%
  
    SỞ GD& ĐT BÌNH DƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011-2012
  TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Môn : Ngữ Văn 6
  Thời gian làm bài : 15 phút.


  Họ tên học sinh:...............................................
  Lớp:.............

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm ).

  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (Chọn câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu hỏi và điền vào bảng trên).

  1/ Văn bản"Thánh Gióng" thuộc thể loại truyện nào sau đây?
  a Ngụ ngôn b Truyền thuyết
  c Truyện cười d Cổ tích
  2/ Người ta có thể giải thích nghĩa của từ bằng mấy cách chính?
  a 2 b
   
  Gửi ý kiến