Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bộ đề thi Giao lưu Toán - TV tuổi thơ lớp 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hồng Quang
  Ngày gửi: 11h:13' 09-03-2012
  Dung lượng: 347.5 KB
  Số lượt tải: 1126
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thế Khuông)
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 1
  Từ viết đúng chính tả là:
  sột soạt
  xột xoạt
  sột xoạt
  xột soạt

  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 2
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. rong ruổi
  B. rong duổi
  C. dong duổi
  D. dong ruổi

  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 3
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. chật chội
  B. chật trội
  C. trật chội
  D. trật trội

  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 4
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. trêu chọc
  B. trêu trọc
  C. chêu chọc
  D. chêu trọc
  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 5
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. dớn dác
  B. rớn dác
  C. giớn giác
  D. rớn rác

  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 6
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. trơ trụi
  B. chơ trụi
  C. trơ chụi
  D. chơ chụi
  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 7
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. Vla- đi - mia I - lích - Lê - nin
  B. Vla- đi - mia I - lích Lê - nin
  C. Vla- đi - mia I - lích Lê nin
  D. Vla- đi mia I - lích Lê - nin
  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
  MÔN TIẾNG VIỆT
  Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
  (Đề bài có 01 trang)
  
  
  Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
  Câu 8
  Từ viết đúng chính tả là:
  A. Lốt Ăng - giơ - lét
  B. Lốt -Ăng - giơ - lét
  C. Lốt ăng - giơ - lét
  D. Lốt Ăng - giơ lét

  - Họ và tên: .................................................................................................
  Là học sinh trường Tiểu
   
  Gửi ý kiến