Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bộ đề thi Giao lưu Toán - TV tuổi thơ lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Quang
Ngày gửi: 11h:13' 09-03-2012
Dung lượng: 347.5 KB
Số lượt tải: 690
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 1
Từ viết đúng chính tả là:
sột soạt
xột xoạt
sột xoạt
xột soạt

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 2
Từ viết đúng chính tả là:
A. rong ruổi
B. rong duổi
C. dong duổi
D. dong ruổi

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 3
Từ viết đúng chính tả là:
A. chật chội
B. chật trội
C. trật chội
D. trật trội

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 4
Từ viết đúng chính tả là:
A. trêu chọc
B. trêu trọc
C. chêu chọc
D. chêu trọc
- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 5
Từ viết đúng chính tả là:
A. dớn dác
B. rớn dác
C. giớn giác
D. rớn rác

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 6
Từ viết đúng chính tả là:
A. trơ trụi
B. chơ trụi
C. trơ chụi
D. chơ chụi
- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 7
Từ viết đúng chính tả là:
A. Vla- đi - mia I - lích - Lê - nin
B. Vla- đi - mia I - lích Lê - nin
C. Vla- đi - mia I - lích Lê nin
D. Vla- đi mia I - lích Lê - nin
- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 8
Từ viết đúng chính tả là:
A. Lốt Ăng - giơ - lét
B. Lốt -Ăng - giơ - lét
C. Lốt ăng - giơ - lét
D. Lốt Ăng - giơ lét

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu
 
Gửi ý kiến