Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de kt 1t toan 11 - hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quach Manh Ha
  Ngày gửi: 15h:31' 10-03-2012
  Dung lượng: 172.5 KB
  Số lượt tải: 451
  Số lượt thích: 0 người


  Đề số 1
  ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011
  Môn TOÁN Lớp 11
  Thời gian làm bài 90 phút
  
  
  I. Phần chung: (7,0 điểm)
  Câu 1: (2,0 điểm) Tìm các giới hạn sau:
  a) b) 

  Câu 2: (1,0 điểm) Tìm m để hàm số sau liên tục tại điểm x = 1:
  

  Câu 3: (1,0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:
  a) b) 

  Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại B, ta lấy một điểm M sao cho MB = 2a. Gọi I là trung điểm của BC.
  a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng AI ( (MBC).
  b) (1,0 điểm) Tính góc hợp bởi đường thẳng IM với mặt phẳng (ABC).
  c) (1,0 điểm) Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (MAI).

  II. Phần riêng: (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau:
  1. Theo chương trình Chuẩn
  Câu 5a: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất 1 nghiệm:
  

  Câu 6a: (2 điểm) Cho hàm số .
  a) Giải bất phương trình: .
  b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 1.

  2. Theo chương trình Nâng cao
  Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình sau có đúng 3 nghiệm:
  

  Câu 6b: (2,0 điểm) Cho hàm số .
  a) Giải bất phương trình: .
  b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số, biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 6.

  ––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––
  Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . .  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2011
  MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 1
  CÂU

  NỘI DUNG
  ĐIỂM
  
  1
  a)
  
  0,50
  
  
  
  I = 2
  0,50
  
  
  b)
  
  0,50
  
  
  
  
  0,50
  
  2
  
  f(1) = m
  0,25
  
  
  
  
  0,50
  
  
  
   f(x) liên tục tại x = 1 ( 
  0,25
  
  3
  a)
  
  1,00
  
  
  b)
  
  0,50
  
  
  
  
  0,50
  
  4
  a)
  
  0,25
  
  
  
  Tam giác ABC đều cạnh a , IB = IC = ( AI ( BC (1)
  0,25
  
  
  
  BM ( (ABC) ( BM (AI (2)
  0,25
  
  
  
  Từ (1) và (2) ta có AI ( (MBC)
  0,25
  
  
  b)
  BM ( (ABC) ( BI là hình chiếu của MI trên (ABC)
  0,50
  
  
  
  ( 
  0,50
  
  
  c)
  AI ((MBC) (cmt) nên (MAI) ( (MBC)
  0,25
  
  
  
  
  0,25
  
  
  
  
  0,25
  
  
  
  
  0,25
  
  5a
  
  Với PT: , đặt 
  0,25
  
  
  
  f(0) = –5, f(1) = 1 ( f(0).f(1) < 0
  0,50
  
  
  
  ( Phuơng trình đã cho có ít nhất một nghiệm thuộc (0; 1)
  0,25
  
  6a
  a)
   ( 
  0,50
  
  
  
  
  0,50
  
  
  b)
  
  0,25
  
  
  
  
  0,50
  
  
  
  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y = –12x + 6
  0,25
  
  5b
  
  Với PT: đặt f(x) =
  0,25
  
  
  
  f(–2)
   
  Gửi ý kiến