Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de+dap an thi HSG 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nguyệt
Ngày gửi: 14h:59' 20-03-2012
Dung lượng: 121.5 KB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT MÈO VẠC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG PT – DTNT MÈO VẠC NĂM HỌC 2011-2012
MÔN : TOÁN 6
( Thời gian làm bài : 150 phút )

Bài 1:(3 điểm) Thực hiện phép tính:
a/Tính bằng cách lý :{[(-588)+(-50)]+75}+588
b/
c/
Bài 2: (1điểm)minh: (n  Z)
Bài 3: (3 điểm) Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số . Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang ?
Bài 4: (2 điểm) So sánh các số sau , số nào lớn hơn ?
a/ 
b/ 
Bài 5: (3 điểm) Khối 6 của một trường có chưa tới 400 học sinh, khi sếp hàng 10 ; 12; 15 đều dư 3 nhưng nếu sếp hàng 11 thì không dư . Tính số học sinh khối 6.
Bài 6: ( 6 điểm) Cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy; vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sao cho  = 300.
1, tia Ot hai tia Oz Oy.
2, Tính số đo góc zOt.
3, Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của góc zOy.
Bài 7: (2 điểm)
a/ Tính tổng:

b/ Tính tích sau:
…………………..……………………

( Lưu ý : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)GD- ĐT Mèo Vạc
Trường PT – DTNT Mèo Vạc

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN : TOÁN 6.

Bài
Đáp án
Thang điểm

Bài 1
a/ [ (-588)+588] + [(-50) + 75] =25
b/

c

 1 điểm1 điểm

1 điểm

Bài 2
Gọi d là ước chung của 12n + 1 và 30n + 2. Ta có:
5(12n +1) – 2(30n + 2) = 1  d
Vậy d = 1 nên 12n + 1 và 30n + 2 nguyên tố cùng nhau.
Do đó là phân số tối giản.1 điểm

 Bài 399 trang đầu cần dùng 9.1+90.2=189 chữ số
999 trang đầu cần dùng 9.1 + 90.2 + 900.3= 2889 chữ số
Vì 189 < 600< 2889 nên trang cuối cùng phải có 3 chữ số.
Số chữ số dùng để đánh số các trang có 3 chữ số là:
600 – 189 = 411 chữ số
Số trang có 3 chữ số là:
411: 3 = 137 ( trang)
Số trang của quyển sách là: 99+137= 236( trang)

0,5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm0,5 điểm

Bài 4
a/ Ta có 2711 = (33)11 = 333
818 = (34)8 = 332
Ta thấy : 333>332 nên 2711 > 818
b/ Ta có 8.728=(7 + 1) . 728 = 729 + 728
Ta thấy 729 + 728 > 729 nên 8.728 >729

1 điểm

1 điểm

Bài 5


Gọi số học sinh khối 6 là a học sinh ( 3Ta có : a-3 10 ; a-3  12 ; a- 3  15
 a-3 BC ( 10;12;15) = B(60) = {0;60;120;180;240;300;360;…}
Vì 3Suy ra : a-3 {60;120;180;240;300;360}
a-3
60
120
180
240
300
360

a
63
123
183
243
303
363

Vì a11 suy ra a=363
Vậy khối 6 có 363 học sinh.
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


0,5 điểm


Bài 6

1/ Vì Oz là tia phân giác của góc xOy nên

Vì 
Suy ra tia Ot nằm giữa hai tia
 
Gửi ý kiến