Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de+dap an thi HSG 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Nguyệt
  Ngày gửi: 14h:59' 20-03-2012
  Dung lượng: 121.5 KB
  Số lượt tải: 507
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT MÈO VẠC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
  TRƯỜNG PT – DTNT MÈO VẠC NĂM HỌC 2011-2012
  MÔN : TOÁN 6
  ( Thời gian làm bài : 150 phút )

  Bài 1:(3 điểm) Thực hiện phép tính:
  a/Tính bằng cách lý :{[(-588)+(-50)]+75}+588
  b/
  c/
  Bài 2: (1điểm)minh: (n Z)
  Bài 3: (3 điểm) Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số . Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang ?
  Bài 4: (2 điểm) So sánh các số sau , số nào lớn hơn ?
  a/ 
  b/ 
  Bài 5: (3 điểm) Khối 6 của một trường có chưa tới 400 học sinh, khi sếp hàng 10 ; 12; 15 đều dư 3 nhưng nếu sếp hàng 11 thì không dư . Tính số học sinh khối 6.
  Bài 6: ( 6 điểm) Cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy; vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sao cho = 300.
  1, tia Ot hai tia Oz Oy.
  2, Tính số đo góc zOt.
  3, Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của góc zOy.
  Bài 7: (2 điểm)
  a/ Tính tổng:

  b/ Tính tích sau:
  …………………..……………………

  ( Lưu ý : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)  GD- ĐT Mèo Vạc
  Trường PT – DTNT Mèo Vạc

  HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
  MÔN : TOÁN 6.

  Bài
  Đáp án
  Thang điểm
  
  Bài 1
  a/ [ (-588)+588] + [(-50) + 75] =25
  b/
  
  c

   1 điểm  1 điểm

  1 điểm
  
  Bài 2
  Gọi d là ước chung của 12n + 1 và 30n + 2. Ta có:
  5(12n +1) – 2(30n + 2) = 1 d
  Vậy d = 1 nên 12n + 1 và 30n + 2 nguyên tố cùng nhau.
  Do đó là phân số tối giản.

  

  1 điểm
  
   Bài 3  99 trang đầu cần dùng 9.1+90.2=189 chữ số
  999 trang đầu cần dùng 9.1 + 90.2 + 900.3= 2889 chữ số
  Vì 189 < 600< 2889 nên trang cuối cùng phải có 3 chữ số.
  Số chữ số dùng để đánh số các trang có 3 chữ số là:
  600 – 189 = 411 chữ số
  Số trang có 3 chữ số là:
  411: 3 = 137 ( trang)
  Số trang của quyển sách là: 99+137= 236( trang)

  0,5 điểm
  0.5 điểm

  0.5 điểm  0,5 điểm
  
  Bài 4
  a/ Ta có 2711 = (33)11 = 333
  818 = (34)8 = 332
  Ta thấy : 333>332 nên 2711 > 818
  b/ Ta có 8.728=(7 + 1) . 728 = 729 + 728
  Ta thấy 729 + 728 > 729 nên 8.728 >729

  1 điểm

  1 điểm
  
  Bài 5


  Gọi số học sinh khối 6 là a học sinh ( 3Ta có : a-3 10 ; a-3 12 ; a- 3 15
   a-3 BC ( 10;12;15) = B(60) = {0;60;120;180;240;300;360;…}
  Vì 3Suy ra : a-3 {60;120;180;240;300;360}
  a-3
  60
  120
  180
  240
  300
  360
  
  a
  63
  123
  183
  243
  303
  363
  
  Vì a11 suy ra a=363
  Vậy khối 6 có 363 học sinh.
  0,5 điểm

  0,5 điểm

  0,5 điểm

  0,5 điểm

  0,5 điểm


  0,5 điểm

  
  Bài 6
  
  1/ Vì Oz là tia phân giác của góc xOy nên
  
  Vì 
  Suy ra tia Ot nằm giữa hai tia
   
  Gửi ý kiến