Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  nganhàng đề toán+tiếng việt cuối kì I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Mai
  Ngày gửi: 07h:21' 11-04-2012
  Dung lượng: 260.5 KB
  Số lượt tải: 401
  Số lượt thích: 0 người


  NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TOÁN - KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
  Khối 3

  I. SỐ VÀ PHÉP TÍNH:
  1. Nhận biết:
  - Tự luận:
  1. Tính :
  8 6 = 9 7 = 64 : 8 = 81 : 9 =
  2. Tính :
  100 8 = 100 9 = 800 : 8 = 900 : 3 =
  3. Tính :
  8 9 = 9 5 = 48 : 8 = 45 : 9 =
  4. Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?
  5. Số lớn 12, số bé 6. Số bé bằng một phần mấy số lớn ?
  6. Tính nhẩm:
  700 – 200 = 400 + 500 =
  150 - 50 = 650 + 50 =
  7. Tính nhẩm:

  6 x 7 =
  9 x 6 =
  8 x 8 =

  81 : 9 =
  72 : 8 =

  
  
  8. Số

  Số bị chia
  27
  27
  
  54
  
  
  Số chia
  9
  
  9
  6
  8
  
  Thương
  
  3
  5
  
   9
  
  9. Tính nhẩm:
  9 x 8 = 8 x 7 = 56 : 7 = 72 : 9 = - Trắc nghiệm:
  1. Nối mỗi phép tính với kết quả của nó :

  8 4 =

  
  8 6 =

  
  8 9 =

  
  8 3 =

  
  
  2. Nối mỗi phép tính với kết quả của nó :
  24 : 8
  
   7
  
   32 : 8
  
   6
  
   54 : 9
  
   4
  
   63 : 9
  
   3
  
  
  3. Đếm thêm 9 từ 9 đến 90, rồi viết thành dãy số. Ghi Đ vào ( dãy số viết đúng :
  A. 9, 18, 27, 35, 45, 54, 62, 72, 81, 90 (
  B. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 (
  4. Kết quả của phép tính 8 8 là :
  A. 64 B. 56 C. 63 D. 49
  5. Kết quả của phép tính 9 8 là :
  A. 71 B. 72 C. 73 D. 74
  6. Khoanh tròn chữ đặt trược kết quả đúng :
  a) của 63 m = ? b) của 56 kg = ?
  A. 7 m A. 7 kg
  B. 8 m B. 8 kg
  C. 9 m C. 9 kg
  7. 30 kg đường nặng gấp mấy lần 5 kg đường ?
  A. 30 – 5 = 25 (lần)
  B. 30 : 5 = 6 (lần)
  C. 30 : 5 = 5 (lần)
  8. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng
  400 x 2 = 70 x 8 = 900 : 3 = 90 : 9 =


  9. khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
  x : 3 = 210 ; x là :
  a. Số chia c. Thừa số.
  b. Số bị chia d. Tích
  2. Thông hiểu:
  - Tự luận:
  1. Đặt tính rồi tính:
  368 2 640 : 8 451 2 255 : 3
  2. Đặt tính rồi tính:
  557 + 296 708 – 379 98 8 639 : 9
  3. Đặt tính rồi tính:
  497 2 148 : 4 57 9 369 : 6
  4. Đặt tính rồi tính.
  324 x 3; 687 + 182; 485 : 6; 765 – 219.
  5. Đặt tính rồi tính.
  324 x 3; 675 + 182; 490 : 7; 756 – 318.
  6. Số ?

  gấp 7 lần gấp 6 lần gấp 3 lần
  giảm 6 lần giảm 6 lần
  7. Tìm x :
  a) x : 7 = 120 b) x 5 = 235
  8. Tìm x :
  a) 637 : x = 7 b) x 8 = 560
  9. Tìm x :
  a) x – 300 = 258 b) x + 375 = 866
  10. Tìm x :
  a) x – 425 = 398 b) x + 275 = 434
  11. Tìm x.
  a) x + 175 = 425 . b) 3 x x = 117
  12. Tìm x
  a. x : 8 = 7; b. 300 + x = 500
  13.
   
  Gửi ý kiến