Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi Sử 7 có ma trận ,đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:15' 11-04-2012
  Dung lượng: 63.0 KB
  Số lượt tải: 1780
  Số lượt thích: 0 người
  LỊCH SỬ LỚP 7
  I.MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
  - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần Lịch sử Việt Nam trong học kì II lớp 7 so với yêu cầu của chuẩn kiến thức kĩ năng.
  - Từ kết quả kiểm tra, các em học sinh tự đánh giá kết quả học tập, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân trong thời gian sau.
  - Giáo viên đánh giá được kết quả giảng dạy, kịp thời điều chỉnh phương pháp và hình thức dạy học.
  Về kiến thức:
  Kiểm tra nội dung cơ bản trong các chủ đề sau:
  1. Đại Việt thời Lê Sơ:
  - Khởi nghĩa Lam Sơn
  - Nước Đại Việt thời Lê Sơ.
  2. Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII
  - Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền
  - Phong trào Tây Sơn.
  - Quang Trung xây dựng đất nước.
  2. Về kĩ năng:
  - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...
  3. Về thái độ:
  - Giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, yêu kính những con người đã xả thân vì đất nước.
  II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
  Trắc nghiệm khách quan + Tự luận:
  - Trắc nghiệm: 3 / 10 điểm
  - Tự luận : 7 / 10 điểm
  III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chủ đề: 1. Đại Việt thời Lê Sơ
  Đại Việt thời Lê Sơ. Khởi nghĩa Lam Sơn
  
  
  Trình bày nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lê sơ
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm

  Số câu: 3
  Số điểm: 1,5
  
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 3
  
  
  Số câu: 4
  Số điểm: 4,5
  
  Chủ đề: 2. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền
  
  
  Nối được thời gian và sự kiện lịch sử về khởi nghĩa Lam Sơn và Phong trào Tây Sơn
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 1
  
  
  
  
  
  Chủ đề: 3. Phong trào nông dân Tây Sơn
  
  
  Quang Trung xây dựng đất nước
  Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn
  
  Tóm tắt công lao của Quang Trung trong sự nghiệp giữ nước và xây dựng đất nước
  
  
  Số câu
  Số điểm

  
  
  Số câu: 1
  Số điể: 0,5

  Số câu: 1/2
  Số điểm: 3

  
  Số câu: 1/2
  Số điểm: 1

  Số câu:2
  Số điểm: 4,5
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỷ lệ
  Số câu: 3
  Số điểm: 1,5
  Tỷ lệ: 15%
  
  Số câu: 2
  Số điểm: 1,5
  Tỷ lệ: 15%
  Số câu:2
  Số điểm: 6
  Tỷ lệ: 60%
  
  Số câu: 1/2
  Số điểm: 1
  Tỷ lệ: 10%
  Số câu: 7.5
  Số điểm: 10
  Tỷ lệ: 100%
  
  
  IV/ ĐỀ KIỂM TRA:
  PHÒNG GIÁO DỤC HƯNG HÀ
  TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
  ĐÈ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HẾT HỌC KÌ II
  MÔN: LỊCH SỬ 7
  Thời gian làm bài:45 phút
  
  
  Đề bài.
  I.TRẮC NGHIỆM: 3 (điểm)
  Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng.
  Câu 1: Tự xưng là Bình Định vương và dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Vào 2/1418. Ông là ai ?
  a. Nguyễn Trãi b. Lê Lợi c. Lê Lai d. Nguyễn Chích
  Câu 2: Vương Thông rút khỏi nước ta vào ngày tháng năm nào ?
  a. 8-10-1425 b. 10-11-1426 c. 10-12-1427 d. 3-1-1428
  Câu 3: Người ban hành bộ luật Hồng Đức là:
  a. Lê Nhân Tông b. Lê Anh Tông c. Lê Thánh Tông d. Lê Thái Tông.
  Câu 4: Nối thời gian cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng
  Thời gian A
  Nối
  Sự kiện B
  
  a. Năm 1418
  
  1. Quang Trung đánh tan quân Thanh
  
  b. Năm 1427
  
  2. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn
  
  c. Năm 1785
  
  3. Khởi nghĩa Tây
  No_avatarf

  DE THI TOT LAM CAM ON BAN NHA

   
  Gửi ý kiến