Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra Toán 6 – số 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Dự án phát triển GD THCS II
  Người gửi: Đỗ Mạnh Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:54' 03-10-2008
  Dung lượng: 166.5 KB
  Số lượt tải: 1141
  Số lượt thích: 0 người
  HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………..
  Lớp :……………Trường:
  ……………………………………………..

  KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC : 05-06

  Ngày:……………………………………………...
  SỐ THỨ TỰ
  
  MÔN : TOÁN 6
  Thời gian làm bài :90 phút
  Số ký danh


  Chữ ký Giám thị 1
  Chữ ký Giám thị 2
  SỐ MẬT MÃ

  
  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ĐIỂM BÀI KIỂM TRA  Chữ ký Giám khảo 1
  Chữ ký Giám khảo 2
  Số mật mã:

  -----------------------
  Số thứ tự:

  -----------------------

  
  
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2005 – 2006

  I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

  Câu 1: Số đối của số là :
  

  Câu 2: Trong các cặp số sau, cặp số gồm 2 số là nghịch đảo của nhau là :
  A. 1,3 và 3,1 ; B. và ; C. – 0,2 và – 5 ; D. 1 và –1

  Câu 3: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức đúng là :
  
  Câu 4: Trong các phân số , phân số nhỏ nhất là :
  

  Câu 5: Cho x là số nguyên âm và thỏa mãn đẳng thức . Khi đó x bằng :
  A. 6 ; B. 36 ; C. -18 ; D. –6

  Câu 6: Tính giá trị của biểu thức A = –10 – (–10) + (75)0 . (–1)3 + (–2)3 : (–2)
  A. 3 ; B. –24 ; C. –9 ; D. 5

  Câu 7: Với hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo 800 thì góc còn lại có số đo bằng :
  A. 100 ; B. 400 ; C. 900 ; D. 1000

  Câu 8: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là :
  A. Hình tròn tâm O có bán kính 6cm ; B. Hình tròn tâm O có bán kính 3cm
  C. Đường tròn tâm O có bán kính 6cm ; D. Đường tròn tâm O có bán kính 3cm


  THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
  VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8đ)
  Bài 1: (3 điểm) Tính :
  
  Bài 2: (2,5 điểm)
  a). Tìm x biết rằng 
  b). Tìm x biết rằng 
  c). Tìm tất cả các số nguyên x, biết rằng 
  Bài 3: (0,75 điểm) Tính :
  
   (tổng này có 2005 số hạng)
  Bài 4: (1,75 điểm)
  Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho .
  a). Tính số đo của góc xOt.
  b). Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Ot, vẽ tia Om sao cho . Tia Ot có phải là tia phân giác của góc yOm không ? Vì sao ?
  BÀI LÀM


  THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
  VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
  
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 6 HK2 (2005-2006)

  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ)
  Trả lời đúng mỗi câu được 0.25 điểm , sai không được điểm.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  A
  C
  B
  D
  D
  A
  A
  C
  
  
  PHẦN TỰ LUẬN: (8đ)

  BÀI

  NỘI DUNG
  ĐIỂM
  
  1
  (3đ)
  a


  . Thực hiện đúng QĐM
  . Có kết quả 
  0,5đ

  0,5đ
  
  
  b
  . 
  . Thực hiện đúng các phép tính còn lại và có kết quả –16
  0,5đ

  0,
   
  Gửi ý kiến