Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đê thi công nghê 7-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Minh Ngà
  Ngày gửi: 13h:44' 02-05-2012
  Dung lượng: 77.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA HỌC KÌ II
  Điểm
  
  Lớp………………… Môn Công nghệ 7

  ( Thời gian làm bài: 45’)
  Đề bài
  Phần một: Trắc nghiệm
  Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau thể hiện mục đích chăm sóc rừng sau khi trồng:
  Chăm sóc………..………để tạo môi trường ………… ………………….cho cây trồng …………………….và…………………………; có……………sống cao.
  Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
  a, Chọn phối cùng giống …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….
  b, Chọn phối khác giống ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….
  Câu 3: (1 điểm) Chọn ý đúng trong các câu sau:
  a, Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc ĐV, TV, chất khoáng
  b, Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc ĐV, chất khoáng, vitamin
  c, Thức ăn vật nuôi phù hợp đặc điểm tiếu hoá.

  Phần hai Tự luận
  Câu 4:(2 điểm) Nêu vai trò và nhiệm vụ của nghành chăn nuôi nước ta?
  Câu 5:(2 điểm) Hãy cho biết làm thế nào để nhân giống vật nuôi thuần chủng đạt kết quả?
  Câu 6:(2 điểm) Nêu thành phần đặc điểm của thức ăn vật nuôi? Cho ví dụ minh họa?
  BÀI LÀM
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..  Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA :45’
  Lớp………………… Môn Công nghệ 6

  Đề bài
  Phần i: Trắc nghiệm
  Câu 1: (2 điểm)
  Hãy điền các cụm từ sau (Phối hợp, hợp lí, trang phục này, khác) vào chỗ trống để hoàn thiện câu thể hiện bí quyết về cách phối hợp trang phục.

  “ mặco của bộ ………… …aó với quần hoặc váy của bộ trang phục…………một cách…………………,Có tính thẩm mỹ
  Câu 2: (2 điểm)
  Em hãy nêu khái niệm về trang phục:

  Trang phục baogồm …………………….và…………………..như……………v.v. Trong đó áo quần là những vật dụng quan trọng nhất.

  Phần ii: Tự luận
  Câu 3: (3 điểm) Hãy nêu các bước thực hành làm một sản phẩm đơn giản và nêu những điều cần chú ý khi thực hành làm sản phẩm đó?
  Câu 4:(3 điểm )
  Hãy vẽ mảmh (1) chi tiết của vỏ gối HCN:
  Có kích thước 15cm x 10cm ( có trang trí)
  BÀI LÀM
  ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………


  
  Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA :45’
  Lớp………………… Môn Công nghệ 8

  Đề bài
  Phần một: Trắc nghiệm
  Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống(…) để hoàn thiện câu sau thể hiện các khái niệm:
  A, Hình hộp chữ nhật……………………………..
  B, Hình lăng trụ đều ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  C,Hình chóp đều
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống (…)để hoàn thành câu sau:
  a, Hình lăng trụ khi quay…………………………………………………………………. ………………………………………………………ta được hình trụ.
  b, Khi quay……… ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………ta được hình nón.
  c.Khi quay……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………...ta được hình cầu.
  Phần hai Tự luận:

  
  Câu 3: (2 điểm)
  hình nón chiều cao h, đường kính d
  hãy vẽ 3 hình chiếu của hình nón
  trên một mặt phẳng chiếu?


  Câu 4:(4 điểm)
  Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp
  và những nội dung cần hiểu ?
  ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….


  Họ và tên:……………………….. KIỂM TRA :45’
  Lớp………………… Môn Công nghệ 8

  Đề bài
  Phần một: Trắc nghiệm
  Câu 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống(…) để hoàn thiện câu sau :
  A, Chi ti……………………………..
  B, Hình lăng trụ đều ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  C,Hình chóp đều
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ
   
  Gửi ý kiến