Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Luyện giải toán bằng lập PT ( có HD )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Ngãi (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:56' 25-03-2009
  Dung lượng: 74.5 KB
  Số lượt tải: 292
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên HS : ……………………………… Thứ ngày tháng 03 năm 2009
  Lớp : 8 / ….

  LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
  ( Buổi 2 )
  I - Một số bài toán có nội dung thêm bớt
  Bài 1 : Số lượng dầu trong thùng thứ nhất gấp đôi số lượng dầu trong thùng thứ hai. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 75 lít và thêm vào thùng thứ hai 35 lít thì lượng dầu trong hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ? ĐS : 220 lít và 110 lít
  HD : Điền các số liệu ( biểu thức ) phù hợp vào bảng sau


  Số lượng dầu lúc đầu
  Số lượng dầu lúc sau
  
  
  Thùng thứ nhất

  

  
  
  
  Thùng thứ hai

  
  
  
  
  Phương trình ?
  Bài giải :
  Cách 1 : …………………………………………… Cách 2 : …………………………………
  ……………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  : ………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………..
  Bài 2 : Hai lớp 8/1 và 8/2 có 92 học sinh . Nếu chuyển 4 học sinh của lớp 8/1 qua lớp 8/2 thì số học sinh của lớp 8/2 ít hợn số học sinh của lớp 8/1 là 2 bạn. Tìm số học sinh của mỗi lớp lúc đầu ? ĐS : 51 hs và 41 hs
  HD : Điền các số liệu ( biểu thức ) phù hợp vào bảng sau


  Số HS lúc đầu
  Số HS lúc sau
  
  
  Lớp 8/1

  

  
  
  
  Lớp 8/2

  
  
  
  
  Phương trình ?
  Bài giải :
  Cách 1 : ……………………………………… Cách 2 : ……………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  ……………………………………………………………………………………………...........
  : ………………………………………………………………………………………………….
  Bài 3 : Hai thư viện có tổng cộng 20 000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ hai sang thư viện thứ nhất 2000 cuốn thì số sách ở hai thư viện lúc này bằng nhau. Tìm số sách có trong mỗi thư viện lúc đầu ? ĐS : 12000 cuốn và 8000 cuốn
  Lập bảng :

  Trước khi chuyển
  Sau khi chuyển
  
  
  Số sách của TV 1

  

  
  
  Số sách của TV 2

  
  
  
   Phương trình :
  Bài giải :
  Cách 1 : ………………………………………Cách 2 : ……………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….
  II - Một số bài toán có nội dung chuyển động :
  Bài 1 : Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 48km. Lúc về người đó đi đường tắt ngắn hơn 13km nhưng vì đường khó đi nên vận tốc chỉ bằng 5/6 vận tốc lúc đi. Tuy nhiên, thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là 1/2 giờ. Tính vận tốc lúc đi của người này ?
  ĐS : 12 km/h
  HD : Lập bảng

  Vận tốc
  Quãng đường
  Thời gian
  
  
  Lúc đi

  
  
  
  
  
  Lúc về

  
  
  
  
  Phương trình :
  Bài làm : ……………………………………………………………..........................................
  …………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2 : Một ôtô dự định đi từ A đến B mất 10 giờ 40 phút. Nếu vận tốc giảm đi 10km một giờ thì nó đến B muộn hơn dự định 2 giờ 8 phút. Tính vận tốc dự định của ôtô và độ dài quãng đường AB ? ĐS : 60 km/h và 640 km
  HD : Lập bảng

  Vận tốc
  Thời gian
  Quãng đường
  
  
  Chạy bình thường

  
  
  
  
  
  Khi giảm vận tốc

  
  
  
  
   Phương trình :

  Bài làm : ……………………………………………………………..........................................
  …………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  III - Một số bài toán có nội dung liên qua đến năng suất và sản phẩm
  Bài 1 : Theo kế hoạch một đội máy cày phải cày mỗi ngày 15ha ruộng. Khi thực hiện đội đã cày được 20ha mỗi ngày . Do đó đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch một ngày . Tính diện tích ruộng mà đội đã nhận cày ? ĐS : 60ha
  HD : Lập bảng


  diện tích cày 1
  ngày
  Thời gian hoàn
  thành
  
  
  Dự định

  
  
  
  
  Thực tế

  
  
  
   Phương trình :
  Bài làm : ……………………………………………………………..........................................
  …………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2 : Số người của đội I gấp đôi số người của đội II. Đội I đào đắp được 2700 m3 đất, đội II đào dắp được 1 275 m3 đất. Tính số người của mỗi đội biết rằng mỗi người của đội I đào đắp nhiều hơn mỗi người của đội II là 5 m3 ? ĐS : 30 người và 15 người
  HD : Lập bảng


  Số người
  Số m3 đất đào
  được
  Năng suất
  
  
  Đội I

  
  
  
  
  
  Đội II

  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến
  print