Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ĐỀ THI KSCL TOÁN 7 CUỐI NĂM- NĂM HỌC 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày gửi: 22h:53' 09-05-2012
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 522
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NGHI LỘC
TRƯỜNG THCS NGHI KIỀU
ĐỀ THI KSCL CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: Toán 7
Thời gian làm bài 60 phút


Câu 1 (2,5đ): a) Thực hiện phép tính:  ;
b) Tìm x biết: 
Câu 2 (3,0đ): Cho hai đa thức:
P() =  ;
Q() = 
a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính đa thức H(x) = P() + Q() và G(x) = P()– Q().
c. Tìm nghiệm của đa thức G(x)
Câu 3 (3,5đ): Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH .
a) Chứng minh : 
b) Chứng minh : .
c) Biết AB = AC = 13cm; BC = 10 cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.
Câu 4 (1,0đ): Chứng minh với mọi n nguyên, n  1 thì: 3n+3-2n+2+3n-2n chia hết cho 10

----------Hết -----------
PHÒNG GD&ĐT NGHI LỘC
TRƯỜNG THCS NGHI KIỀU
ĐỀ THI KSCL CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: Toán 7
Thời gian làm bài 60 phút


Câu 1 (2,5đ): a) Thực hiện phép tính:  ;
b) Tìm x biết: 
Câu 2 (3,0đ): Cho hai đa thức:
P() =  ;
Q() = 
a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính đa thức H(x) = P() + Q() và G(x) = P()– Q().
c. Tìm nghiệm của đa thức G(x)
Câu 3 (3,5đ): Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH .
a) Chứng minh : 
b) Chứng minh : .
c) Biết AB = AC = 13cm; BC = 10 cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.
Câu 4 (1,0đ): Chứng minh với mọi n nguyên, n  1 thì: 3n+3-2n+2+3n-2n chia hết cho 10

----------Hết -----------
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 7
Câu
Nội dung
Điểm

1
a) (1,5đ)  = 
= 1 + 3 = 4
0.75đ

0.75đ


b)  
. Vậy giá trị cần tìm x = 1
0.5đ


0.5đ

2
a) Sắp xếp được P() = 
Q() = 
0.5đ
0.5đ


b) H(x) = P() + Q() + 
= 
G(x) = P()– Q()- 
= 2x - 4

0.5đ


0.5đ


c) G(x) = 0 

0.5đ
0.5đ

3
-Vẽ hình viết đúng GT,KL

0.5đ


a) Xét  và  có: 
AH là cạnh chung
AB = AC (gt)
HB = HC (gt)
( (AHB = (AHC ( c-c-c )

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


b) Ta có: (AHB = (AHC (cmt)
( 
Mà : (vì kề bù)
 == 90o. Vậy: 
0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ


c) Ta có: BH = CH = .10 = 5(cm) .
Áp dụng định lí Pitago vào ( vuông AHB ta có:

Vậy AH=12(cm)

0,25đ


0,25đ

0.25đ
0.25đ

4
Ta có 3n+3 - 2n+2 + 3n - 2n = 3n(33 + 1) – 2n(22 + 1)
= 10.3n – 2n-1.2.5 = 10(3n – 2n-1) 10 với mọi giá trị n 
Vậy 3n+3 - 2n+2 + 3n - 2n chia hết cho 10 với mọi giá trị của n
 
Gửi ý kiến