Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ THI THỬ 05- HAY KHÓ CÓ ĐÁP ÁN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TỰ SOẠN
  Người gửi: Trần Nghĩa Hà
  Ngày gửi: 11h:59' 17-06-2012
  Dung lượng: 246.0 KB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ SỐ 103 -13
  Câu 1: Khi nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai.
  A. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau
  B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng
  C. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau.
  D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp
  Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 200 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là
  A. 150V. B. 50V. C. 75V. D. 100V.
  Câu 3. Đặt điện áp vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm , tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1, đo điện áp hai đầu cuộn dây, tụ điện và điện trở được lần lượt UL = 310V và UC = UR = 155V. Khi thay đổi C = C2 để UC2 = V thì điện áp hai đầu cuộn dây khi đó bằng:
  A.175,3V B.350,6V C.120,5V D.354,6V
  Câu 4. Cho phản ứng hạt nhân: . Cho . Năng lượng tỏa hay thu vào có giá trị:
  A. Thu 1,58MeV. B. Tỏa 1,58MeV. C. Thu 1,68MeV. D. Tỏa 1,68MeV.
  Câu 5. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350(m, một tấm kẽm đang tích điện âm nối với một điện nghiệm. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng 0,250(m vào tấm kẽm nói trên trong thời gian đủ dài thì điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng xảy ra?
  A. Hai lá điện nghiệm xoè thêm ra. B. Hai lá điện nghiệm có khoảng cách không đổi.
  C. Hai lá điện nghiệm cụp vào rồi lại xòe ra. D. Hai lá điện nghiệm cụp vào.
  Câu 6. Hạt nhân có tính phóng xạ . Trước khi phóng xạ hạt nhân Po đứng yên. . Cho khối lượng hạt nhân Po là mPo = 209,93733u, mX = 205,92944u, m = 4,00150u, 1u =931MeV/c2. Đng năng của hạt nhân X sau phóng xạ là :
  A. 0,1247. B. 0,1624. C. 0,1532. D. 0,1133MeV.
  Câu 7. Một lăng kính thuỷ tinh có , . Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song theo phương vuông góc mặt bên của lăng kính. Dùng một màn ảnh song song mặt bên và sau lăng kính một khoảng thu chùm sáng ló ra khỏi lăng kính. Koảng cách giữa hai vệt sáng đỏ và tím trên màn là:
  A. 1,1m. B. 1,5m. C. 1,3mm. D. 1,7m.
  Câu 8. Chọn câu sai: Khi truyền từ không khí vào nước thì
  A. tần số và chu kỳ của sóng âm và sóng ánh sáng đều không đổi.
  B. bước sóng của sóng âm giảm còn bước sóng của ánh sáng tăng.
  C. năng lượng của sóng âm và sóng ánh sáng đều bị giảm.
  D. sóng âm và ánh sáng đều bị phản xạ tại mặt phân cách giữa không khí và nước.
  Câu 9. Trong ống Cu-lit-giơ, tốc độ của electron khi tới anôt là 50000km/s. Để giảm tốc độ này xuống còn 10000 km/s thì phải giảm điện áp giữa hai đầu ống đi một lượng:
  A. 6825V. B. 6840V C. 6875V. D. 6893V
  Câu 10. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos((t )V vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây cảm thuần L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được.Thay đổi C, khi ZC = ZC1 thì cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, khi ZC = ZC2 = 6,25ZC1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Hệ số công suất của mạch là:
  A. 0,6 B. 0,7 C. 0,8 D. 0,9
  Câu 11. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm.
   
  Gửi ý kiến