Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  THI KSCL ĐẦU NĂM LỚP 8 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Huynh
  Ngày gửi: 08h:02' 04-07-2012
  Dung lượng: 248.5 KB
  Số lượt tải: 6861
  THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  Môn : Toán 8 Thời gian: 60 phút.

  Bài 1: Thu gọn, rồi tìm bậc của các đơn thức sau:
  a) x2y3 .(xy) ; b) (2x3)3.(- 5xy2)
  Bài 2: Cho 2 đa thức p(x) = 2x4 - 3x2 + x - ; Q(x) = x4 - x3 + x2 + 
  a. Tính p(x) + Q(x) ; b. Tính p(x) – Q(x) ;
  Bài 3 : a) Nhân dịp đầu năm trường tổ chức lao động trông cây. Ba lớp 8A, 8B, 8C đã trồng được 45 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng được, biết rằng số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4.
  b) Cho tỉ lệ thức 
  Chứng minh: 1) 2) 
  Bài 4: Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC). Trên AC lấy D sao cho AD = AB.
  a. Chứng minh: BM = MD
  b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: (DAK = (BAC
  c. Chứng minh : (AKC cân d. So sánh BM và CM.
  -----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------
  THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  Môn : Toán 8 Thời gian: 60 phút.


  Bài 1: a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau : 
  b) Cho hai đa thức 
  
  1) Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
  2) Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x).
  Bài 2: Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội I, II, III lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biờt đội II nhiều hơn đội III là 2 người và năng suất của mỗi công nhân là bằng nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân ?
  Bài 3: a) Tìm x, y, z biết: ; và 
  b) Tìm x biết : 
  Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (M( BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.
  a) Tính dộ dài BC.
  b) Chứng minh AB = CD, AB // CD.
  c) Chứng minh .
  d*) Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.
  Bài 5: Tìm nghiệm của các đa thức sau: f(x) = - 3x + 6
  (((((((((((((

  Bài 1: Cho đa thức A(x) = x4 - x2 + 2x - x4 - 3x2 - 2x + 1
  a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức.
  b) Tìm nghiệm của đa thức trên.
  Bài 2: Thực hiện phép tính
  a) b) 
  Bài 3: Thu gọn đơn thức sau: A = 
  Bài 4: Cho (ABC cân tại A. Kẻ AM ( BC tại M.
  a) Chứng minh (ABM = (ACM và suy ra MB = MC
  b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.
  c) Kẻ MH ( AB tại H và MK ( AC tại K. C/M: (AHK cân tại A. Tính MH.
  Bài 4: Tìm số nguyên a để biểu thức A = có giá trị nguyên
  -----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
  Bài 1: a) Tính 
  b) Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm được:
   và Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5
  Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1
  a) Rút gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến.
  b) Tính P(x) – Q(x)
  Bài 3: . Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội І, ІІ, ІІІ lần lượt là 3, 5, 6 ngày
  Avatar

  sao có mỗi đáp án đề 5 thếLưỡng lự

  No_avatarf

  lam sao ma copy de^^^^^^^^Lưỡng lự

  Avatar

  dey là toán chứ tiếng anh ak hay sao mà đưa vào mục tiếng anh

  No_avatarf

  Khóckho qua sao ma lam noi aaaaaa bo tay Lưỡng lự

  No_avatar

  ji dau mak kho

   

  No_avatar

  ko pit co giog vay ko nhỉ

   

  No_avatar

  Kín miệngKín miệngKín miệnghu .....................................hu............................Khóc

  Lưỡng lự chan wa......................

  No_avatarf

  hay!

  Avatar

  dễ mà, chuyện nhỏ

   
  Gửi ý kiến