Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de thi lai toan 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
  Ngày gửi: 11h:15' 12-07-2012
  Dung lượng: 231.0 KB
  Số lượt tải: 202
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT DUY XUYÊN ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2011-2012
  TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG MÔN : TOÁN LỚP 6
  ********************* Thời gian làm bài: 90 phút

  A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
  I. Xác định đúng, sai của mỗi câu và ghi vào bài làm 1. Đ hoặc 1. S
  1) Phân số có tử và mẫu là 2 số nguyên âm là phân số âm.
  2) Luỹ thừa với số mũ chẵn của một số âm là số dương.
  3) Nếu a chia hết cho b thì thuộc Z.
  4) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o.
  II. Chọn kết quả đúng nhất của mỗi câu và ghi vào bài làm 1.A hoặc 1.B ……
  Câu 1) Tìm x biết 
  A. x= -4 B. x= 4 C. x= - 9 D. Một giá trị khác
  Câu 2) Cho M=. Rút gọn biểu thức M ta được :
  A. B. C. D. 
  Câu 3) Hỗn số viết được thành phân số là:
  A. B. C. D. Một kết quả khác.
  Câu 4) Số nghịch đảo của là :
  A. B. C. D. -0,35
  B. TỰ LUẬN (7 điểm)
  Câu 1/ (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức
  a) b) c) 
  Câu 2/ (1,5 điểm)
  a) x: b) 
  Câu 3) (2,0 điểm)
  Trong đợt trồng cây ven sông vừa qua, cả ba lớp 61; 62; 63 trồng được tất cả là 240 cây. Trong đó lớp 61 trồng được 40% số cây của ba lớp, số cây của lớp 62 bằng số cây của lớp 61. Số cây còn lại là của lớp 63.
  a) Tính số cây của mỗi lớp ?
  b) Tính tỉ số phần trăm của số cây lớp 63 so với số cây của ba lớp ?
  Câu 4/ (1,5 điểm)
  Trên đường thẳng xy lấy điểm O và vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng 80o.
  a) Tính số đo góc yOz.
  b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz, tia Ot` là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt`.


  MA TRẬN THIẾT KẾ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
  MÔN : TOÁN LỚP 6
  MỨC ĐỘ
  KIẾN THỨC
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  TỔNG CỘNG
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  -Phép toán số nguyên
  -Khái niệm phân số, hỗn số, số nghịch đảo của một số.
  -Phân số bằng nhau và so sánh phân số.
  -Các phép tính về phân số và tính chất của nó.
  -Toán tìm thành phần chưa biết.
  -Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Tỉ số của hai số.
  -Rút gọn phân số.
  -Khái niệm góc và số đo góc.
  -Tia phân giác của góc
  -Tính chất 2 góc phụ nhau, 2 góc kề bù.
  1(0,25)
  3(1,25)

  2(0,75)

  1(0,25)
  
  

  1(0,50)
  
  3(2,00)

  1(0,75)
  1(2,00)


  1(0,25)

  1(0,50)
  
  


  1(0,75)
  1(0,75)
  1(0,25)
  3(1,25)

  2(0,75)

  3(2,00)

  2(1,50)
  1(2,00)

  1(0,50)
  1(0,50)
  1(0,75)
  2(0,75)
  
  TỔNG CỘNG
  7(2,50)
  
  1(0,50)
  7(5,50)
  
  2(1,50)
  17(10)
  
  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
  A. TRẮC NGHIỆM(3 điểm)
  I.(1 điểm): 1. S 2. Đ 3. Đ 4. S
  II.(2 điểm): 1. A 2. B 3. C 4. C
  B. TỰ LUẬN (7 điểm)
  Câu 1(2,0điểm= 0,5đ(
  No_avatar

  15 bài toán cực trị đại số

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682269

  19 bài giải phương trình lớp 9

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689753

  34 bài hình học tuyển sinh 10

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682255

  15 bài GTLN và GTNN

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689747

  Phân giác trong và phân giác ngoài

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7686205

  Bài hình học tuyển sinh 10 hay lạ kì

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682250

  10 bài cực trị hình học 9

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682818

  21 bài chứng minh bất đẳng thức

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7683446

  11 bài phương trình bậc hai tham số m

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682474

  Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682663

  15 bài căn thức ôn tuyển sinh 10

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682466

  13 bài bất đẳng thức

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7683229

  10 bài hình học tuyển sinh 10

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7684107

  9 bài hình học tuyển sinh 10

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7686201

  Tuyển sinh 10 Quận 1 năm 2012-2013

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7682180

  Tuyển sinh 10 Quận 3 năm 2012-2013

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689872

  Tuyển sinh 10 Quận 4 năm 2012-2013

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689864

  Tuyển sinh 10 Quận Gò Vấp năm 2012-2013

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7689829

  Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704683

  Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Bến Tre năm 2011-2012

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704682

  Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Hưng yên năm 2011-2012

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704681

  Tuyển sinh 10 chuyên toán tỉnh Kiên Giang năm 2011-2012

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7704679

  Đề tuyển sinh 10 số 1

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693796

  Đề tuyển sinh 10 số 2

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693802

  Đề tuyển sinh 10 số 3

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693804

  Đề tuyển sinh 10 số 4

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693842

  Đề tuyển sinh 10 số 5

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693845

  Đề tuyển sinh 10 số 6

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693871

  Đề tuyển sinh 10 số 7

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693876

  Đề tuyển sinh 10 số 8

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693879

  Đề tuyển sinh 10 số 9

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693882

  Đề tuyển sinh 10 số 10

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7693885

  Tuyển sinh 10 Quận 1 năm 2011-2012

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7541209

  Đề tham khảo kiểm tra học kì 2 Q1 năm 2010-2011

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/5664697

  Chuyên đề GTLN và GTNN

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7677264

  Chuyên đề Ước chung - Bội chung

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676955

  Chuyên đề số chính phương

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676948

  Chuyên đề Phương trình đại số

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676941

  Chuyên đề Hình học

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676930

  Chuyên đề về Hệ phương trình

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676914

  Chuyên đề Cực Trị

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7676912

  Chuyên đề Toán số 1

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703234

  Chuyên đề Toán số 2

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703236

  Chuyên đề Toán số 3

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703237

  Chuyên đề Toán số 4

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703242

  Chuyên đề Toán số 5

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7703239

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 1

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7698841

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 2

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702119

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 3

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700522

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 4

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700524

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 5

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700525

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 6

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700532

  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 số 7

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7700536

  Giáo án điện tử Luyện tập Hình Vuông

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/5126443

   

   
  Gửi ý kiến