Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  50 ĐỀ & KEYS - HSG E 9 (1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 16h:43' 20-07-2012
  Dung lượng: 12.3 MB
  Số lượt tải: 4713
  Số lượt thích: 0 người


  TẦM
  50 thi sinh
  Anh Văn 9
   LỤC
  Louis Armstrong 21
  23
  23
  A. two B. four C. five 32
  Part 2:. Listen and write down the times in words. You will hear the recording three times. (9 points) 32
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 95
  Năm học 2009-2010 95
  MÔN: TIẾNG ANH 95
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 101
  Năm học 2009-2010 101
  MÔN: TIẾNG ANH 101
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 107
  Năm học 2009-2010 107
  MÔN: TIẾNG ANH 107
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 109
  Năm học 2009-2010 109
  MÔN: TIẾNG ANH 109
  1. I`ll ............................................................................................................................................... 138
  II. READING 138
  ôn tiếng anh 142
  ôn tiếng anh 144
  Question4: a) Change these sentences into passive voice 145
  ôn tiếng anh 146
  Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS 147
  Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS 149
  Giáo Dục Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 THCS 150
  ăm học 2004-2005 151
  Question 8: Rewrite the following sentences, beginning each sentences with the cues 155
  Question 8: Rewrite the following sentences, beginning each sentences with the cues 157
  Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets 158
  than B. with C. at D. for 158
  Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets 160
  ôn tiếng anh 162
  ôn tiếng anh 164
  ôn tiếng anh 166
  ôn tiếng anh 168
  Question 6: 172
  a) Change these sentences into passive voice 172
  Giáo dục & Đào tạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – THPT chuyên lam sơn 173
  hoá Năm học 2005-2006 173
  Question4: a) Change these sentences into passive voice 175
  Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets. 181
  Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets. 182
  Tr­êng thcs Nga Thuy 202
  ề thi chọn đội tuyển- Đề 1 202
  sinh giỏi môn tiếng anh lop 9- vong 2 202
  ăm học 2008-2009- 120 phut 202
  7.If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be him. 202
  VI Use the following sets of words or phrases to write complete sentences . 204
  VI 1. We haven`t seen you for such a long time . 205
  I. Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the rest. Circile the letter you choose (5 p) 36
  III. Choose the answer A,B,C or D to complete each sentence. Circle the letter you choose (10p) 36
  12. The hotel room…over a very beautiful park 36
  13. On Sundays in England, most shops were closed and…the theaters and cinemas 36
  14. We didn’t…to the station in time to catch the train 36
  15. Either John or his brothers…the money 36
  16. I remember…the letter sometime ago but I can’t remember exactly when 36
  17. Jane lost her case because it didn’t have…with hername on 36
  18. Do you know what time the train…for Leeds? 36
  19. The policeman warned us…there 36
  20. The trip was very interesting. Jack wishes he…enough time to join 36
  IV. Fill in the blank with the correct form of the words in capital letters (10 p) 36
  V. Give the correct tense or form of the verbs in brackets to complete the following sentences (10p) 37
  VI. Fill in each blank with one suitable preposition (10p) 37
  VII. Fill in each numbered blank with one suitable word.(10p) 37
  VIII. Read the passage carefully and choose the best answer A,B,C or D by circling the letter you choose (10 p) 37
  X.Rewrite the sentences, beginning with the given words (10p) 38
  Unless… 38
  In case… 38
  89.They are building a new museum in the city centre 38
  X.Rewrite the sentences, beginning with the given
  No_avatar

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 1

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702904

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 2

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702905

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 3

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702906

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 4

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702908

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 5

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702913

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 6

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702915

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 7

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702920

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 8

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702924

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 9

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702928

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 10

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702932

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 11

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702937

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 12

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702945

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 13

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702947

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 14

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702956

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 15

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702957

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 16

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702959

  Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 17

  http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702963

  No_avatar

  aigoooooooooooooooo

  No_avatar

  cop i dau the 

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng