Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIEU BAI TAP CUOI TUAN 1 TOAN LOP 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày gửi: 17h:39' 26-07-2012
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:…………………………………….. Lớp: 2A
Thứ ………....….ngày…………tháng……năm 2009
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1Môn: TOÁN
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1) Số gồm 3 đơn vị, 1 chục là:.......
A/ 13 B/ 31 C/ 103
2) Số lớn nhất trong các số 23, 34, 41, 18, 25, 39 là:
A/ 39 B/ 41 C/ 34
3) Số liền sau số 39 là: ...........
A/ 40 B/ 38 C/ 37
4) 14 là số liền trước của số ........
A/ 13 B/ 15 C/ 16
5) Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là:
A/ 98 B/ 99 C/ 100
Bài 2. Viết số thích hợp:
Hai mươi tư: ...................................................
Chín mươi bảy: ..............................................
Một trăm: .......................................................
Năm trăm mười lăm: ......................................
Bài 3. Viết (theo mẫu):
Mẫu : 13 = 10 + 3
39 = ...... + 9 42 = 40 + .......
80 = ...... + 0 76 = ......+ 6
45 = 5 + ....... 92 = ......+ 90
Bài 4*. Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số chỉ có 1 chữ số 4:................
Viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn:.....................................................................
 
Gửi ý kiến