Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de ma trận công nghệ 7 hk2 chuẩn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Chi Đoàn Thcs Thiện Mỹ
  Ngày gửi: 12h:07' 30-07-2012
  Dung lượng: 100.5 KB
  Số lượt tải: 1296
  Số lượt thích: 0 người
  Các thành viên:
  T Chiến
  T Phương
  T Đền
  T Bình
  T Quốc
  T An
  T Huyền
  T Thol
  THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 7

  I. Mục đích
  Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sau khi học xong phần lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.
  II. Hình thức đề kiểm tra
  Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút.( Trắc nghiệm 14’, Tự luận 31’ ) 30%TNKQ – 70%TL

  III. Ma trận đề kiểm tra.
  1. Phần trắc nghiệm khách quan
  
   Cấp
  độ


  Nội dung
  
  Nhận biết


  
  Thông hiểu
  
  Vận dụng cấp độ thấp
  
  Vận dụng cấp độ cao
  
  
  Nội dung 1
  *Phần 2. LÂM NGHIỆP
  
  
  
  
  
  
  - Biết được vai trò và nhiệm vụ của . (TL)

  - Biết được các biện pháp khai thác và phục hồi rừng sau khi khai thác
  - Nắm vững các điều kiện lập vườn gieo ươm
  - Biết được các biện pháp bảo vệ rừng
  - Nắm được các điều kiện áp dụng vào việc khai thác rừng
  
  
  Số câu: 5 câu
  Số điểm: 4đ
  Tỉ lệ: 40%
  2 = 3,25 điểm
  2 = 0,5 điểm
  1= 0,25 điểm
  
  
  Nội dung 2
  * Phần 3. CHĂN NUÔI
  - Biết được vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi
  - Nhiệm vụ chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới
  - Biết được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
  - Biết được vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi
  - Nhiệm vụ chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới
  - Biết được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
  - Hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
  - Hiểu được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
  ( TL )
  
  
  Số câu: 8 câu
  Số điểm:3,75 đ
  Tỉ lệ: 37,5%
   3 = 0,75 điểm
  3 = 0,75 điểm
  2 = 2,25 điểm
  
  
  Nội dung 3
  *Phần 4. THỦY SẢN
  - Biết được vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản(TL)

  - Biết được một số tính chất của nước nuôi thủy sản- Ví dụ về một vài loại thủy sản ở địa phương.(TL)
  
  
  
  Số câu: 2 câu
  Số điểm:2,25 đ
  Tỉ lệ: 22,5%
  1 = 1,0 điểm
   1 = 1,25 điểm
  
  
  
  
  TỔNG SỐ CÂU, TỔNG ĐIỂM VÀ TỈ LỆ % TOÀN BÀI
  
  15 = 10 điểm
  6 = 5,0 điểm
  6 = 2,5 điểm
  3 = 2,5 điểm
  
  
  
  IV. Biên soạn câu hỏi theo ma trận

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC Đề 01
  MÔN : CÔNG NGHỆ 7

  PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ)
  (Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất)
  Câu 1: Khi khai thác rừng, điều nào sau đây bị xem là phá hoại tài nguyên rừng:
  .A đốt rừng, chặt cây rừng làm nương rẫy
  B khai thác rừng được nhà nước cho phép
  C có kế hoạch phòng chống cháy rừng
  D có biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác
  Câu 2: Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi là:
  .A đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh
  B các biện pháp chọn giống
  C các biện pháp phối giống vật nuôi
  D biện pháp ghép đôi
  Câu 3: Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn:
  A gà Tam Hoàng .B gà có thể hình dài
  C gà Ri D gà có thể hình ngắn, chân dài
  Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
  A Không đồng đều B Theo giai đoạn
  .C Theo thời vụ gieo trồng D Theo chu kì
  Câu 5: Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải:
  A chọn cây còn non để chặt B khai thác trắng khu vực trồng rừng
  C chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm .D phục hồi rừng sau khi khai thác
  Câu 6: Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta trong thời gian tới là:
  A khai thác rừng phòng hộ B khai thác rừng ở nơi đất dốc
  C
  No_avatarf

  HAY.THKS

  No_avatarf

  HIHI

   
  Gửi ý kiến