Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Cơ bản sóng dừng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lâm Thế Phong
  Ngày gửi: 23h:03' 15-08-2012
  Dung lượng: 96.0 KB
  Số lượt tải: 274
  Số lượt thích: 0 người
  Chương II – SÓNG CƠ – SÓNG ÂM
  CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM – ĐÁP ÁN
  I. BÀI TẬP TỰ LUẬN
  1: Mức cường độ âm là L = 40dB. Hãy tính cường độ âm này, cho biết cường độ ngưỡng nghe của âm chuẩn là I0= 10-12W/m2
  ĐS: I = 10-8W/m2
  3: Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ nguồn có công suất 1 W. Giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại một điểm
  a) cách nguồn 1,0 m?
  b) cách nguồn 2,5 m?
  ĐS: I1 0,08 W/m2; I2 0,013 W/m2
  4: Một âm có cường độ 10 W/m2 sẽ gây nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thích nhỏ S đặt cách tai một khoảng d = 1 m
  Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai, thì công suất P của nguồn phải bằng bao nhiêu?
  b. Giả sử nguồn có công suất đó. Hỏi mức cường độ âm do nguồn gây ra tại một điểm ở cách 1 km là bao nhiêu?
  ĐS:a) P = 125,6 W; b) L = 70 dB
  5: Loa của một máy thu thanh (cái đài) gia đính có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất
  a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm cách máy 4 m
  b. Để tại điểm ấy mức cường độ âm chỉ còn 70 dB, phải giảm nhỏ công suất loa bao nhiêu lần?
  ĐS: a) L ; b) N = 500 lần
  6: Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L. Cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB
  a) Tính khoảng cách R từ S tới M, biết D = 62 m
  b) Biết cường độ âm tại M là 73 dB, hãy tính công suất của nguồn
  ĐS:a) R = 112 m; b) P 3,15 W
  7. Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm N coi như một nguồn điểm một khoảng NA = 1 m. Mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm chuẩn là Io = 10-12 W/m2. Giả sử nguồn âm và môi trường đều đẳng hướng.
  a) Tính cường độ âm tại A.
  b) Tính cường độ và mức cường độ âm đó tại B nằm trên đường NA và cách N một đoạn NB = 10 m. Coi môi trường là hoàn toàn không hấp thụ âm.
  c. Tính công suất phát âm của nguồn N.
  9.Ở một xưởng cơ khi 1 có đặt các máy giống hệt nhau, mỗi máy khi chạy phát âm có mức cường độ 80 dB. Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm của xưởng không vượt quá 90 dB. Có thể bố trí nhiều nhất bao nhiêu máy như thế trong xưởng?
  12. Loa của một máy thu thanh có công suất P = 1 W. Coi nguồn âm và môi trường đều đẳng hướng
  Tính mức cường độ âm do loa tạo ra tại một điểm cách máy 4 m
  Để tại điểm ấy mức cường độ âm chỉ còn 70 dB, phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần ?
  13.Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng d thì mức cường độ âm tăng thêm được 7 dB. Giả sử nguồn âm và môi trường đều đẳng hướng
  Tính khoảng cách từ S đến M biết d = 62 m.
  Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB. Tính công suất của nguồn.
  II. TRẮC NGHIỆM
  9. Độ cao của âm phụ thuộc vào
  A. chu kỳ dao động. B. biên độ dao động. C. năng lượng dao động. D. vận tốc truyền sóng.
  10. Âm
  Avatar

  Ghi nhầm tiêu đề rồi!

   
  Gửi ý kiến