Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LƠP 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:19' 06-09-2012
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
ĐIỂM
TRƯỜNG : Tiểu học Nghĩa Dân
HỌ VÀ TÊN :.................................
LỚP: ...............................
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN - LỚP 3 (40 phút)
Năm học 2012 – 2013
Thứ ngày tháng năm 2012


PhÇn I. Tr¾c nghiÖm. ( 2 ®iÓm) Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n ®óng
Câu 1:
Trong các hình trên, hình nào tô màu  số ô vuông?
A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4


Câu 2: Bác thợ may dùng 15 m vải để may 5 bộ quần áo. Hỏi để may mỗi bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?
A. 75 m
B. 3 m
C. 10 m
D. 5 m

Câu 3: Một hình tam giác có độ dài 3 cạnh bằng nhau, biết mỗi cạnh dài 15 cm. Tính chu vi hình tam giác đó.
A. 5 cm
B. 35 cm
C. 45 cm
D. 10 cm

Câu 4: Trên bàn có 4 lọ hoa, biết mỗi lọ cắm 24 bông hoa. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu bông hoa?
A. 6 bông hoa
B. 28 bông hoa
C. 20 bông hoa
D. 96 bông hoa

PhÇn II. Tù luËn (8 ®iÓm)
Câu 5. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 893 – 186 b) 379 + 407 c) 405 x 3
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (2,5 điểm) Tính
168 + 5 x 7 = ……………………… 28 : 4 + 398 = …………………………..
……………………… ……………………......

C©u 7. (2 ®iÓm) Tìm x
x + 47 = 64 27 : x = 3
............................. ...........................
............................. ...........................

C©u 8. (1,5 ®iÓm) Khối lớp 3 trồng được 215 cây. Như vậy số cây khối lớp 3 trồng được nhiều hơn số cây khối lớp 4 là 49 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt Giải
............................................... ........................................................................
.............................................. ........................................................................
............................................... ........................................................................

Câu 9. (0,5điểm) Tính nhanh: 145 + 276 + 55 + 124

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


No_avatar

bai nay nen nhieu hon

No_avatar

phai cham diem moi hay . may bai nay de ma khong cham diem thi chan lam

 
Gửi ý kiến