Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Ma trận đề thi 1 tiết môn hình học lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thời (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:01' 15-09-2012
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 – TIẾT 13
MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06

độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Thấp
CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Điểm đường thẳng

- Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
- Biết các khái niệm ba điểm thẳng hang, ba điểm không thẳng hang.
Số câu hỏi
Số điểm
1
1 10%
1
3 30%


 
2
4 (40%)

2. Tia. Đoạn thẳng độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
- Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng.
- Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.- Biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng.
- Biết vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Hiểu và vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB đê giải các bài toán đơn giảnSố câu hỏi
Số điểm
3
4 40%

1/2
1 10%
1/2  4
1 10% 5 60%
1/2 6

TS Câu hỏi
4
1
1/2


TS Điểm

5

50%
3

30%
2 10

20% 100%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 – TIẾT 13
MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06
ĐIỂM
LỜI CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

Họ & tên:......................................................Lớp:....................................
ĐỀ BÀI: ĐỀ SỐ 1….
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1:(1điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
1. Cho hình vẽ:
a) Điểm C thuộc mấy đường thẳng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
b) Có mấy đường thẳng đi qua điểm A?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 m n

A

x
B C

c) Trên hình vẽ có mấy điểm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
d) Trên hình vẽ có mấy đường thẳng?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


Câu 2 (1 đ) Điền từ còn thiếu vào chỗ ....
Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là…. số lớn hơn 0.
Câu 3: (2 đ)
a. M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. MA= MB C. MA + AB = MB
B. MA + MB = AB và MA = IB D. Cả 3 câu đều sai
b. Nếu điểm B nằm giữa 2 điểm A và C thì:
A. AC + CB = AC C. AB + BC = AC
B. AC + AB = BC D. Cả 3 câu đều sai
II. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng
a, Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm đó? Vẽ được mấy đường thẳng như thế?
b, Viết tên các đường thẳng đó?
Câu 2: (2 điểm) Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm. Trên MN lấy điểm Q sao cho MQ = 3 cm
a, Điểm Q có nằm giữa 2 điểm M và N không? Vì sao?
b, Tính độ dài đoạn QN?
c, Hỏi Q có là trung điểm của MN không? Vì sao?
Câu 3: (1điểm) Cho đoạn thẳng AB. M nằm giữa AB. Tính AB biết AM = 6cm và MB = 4cm?
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06
ĐỀ SỐ 1….
I. Phần trắc nghiệm.
Câu 1: (1điểm) Mỗi ý trả lời đúng. (0,25đ)
Ý
a
b
c
d

Đáp án
A
C
C
C

Câu 2 (1 đ)
- Một
Câu 3: (2 điểm) Mỗi ý trả
 
Gửi ý kiến