Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Ma trận đề thi 1 tiết môn hình học lớp 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Thời (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:01' 15-09-2012
  Dung lượng: 107.0 KB
  Số lượt tải: 234
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 – TIẾT 13
  MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06

  độ

  Chủ đề
  Nhận biêt
  Thông hiểu
  Vận dung
  Cộng
  
  
  
  
  Thấp
  Cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1. Điểm đường thẳng

  - Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.
  - Biết các khái niệm ba điểm thẳng hang, ba điểm không thẳng hang.
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  1
  1 10%
  1
  3 30%
  

   
  2
  4 (40%)
  
  2. Tia. Đoạn thẳng độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
  - Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng.
  - Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.


  
  - Biết vẽ trung điểm của một đoạn thẳng.
  - Biết vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước.

  - Hiểu và vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB đê giải các bài toán đơn giản

  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  3
  4 40%
  
  1/2
  1 10%
  1/2  4
  1 10% 5 60%
  1/2 6
  
  TS Câu hỏi
  4
  1
  1/2
  
  
  TS Điểm

  5

  50%
  3

  30%
  2 10

  20% 100%
  
  


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 – TIẾT 13
  MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06
  ĐIỂM
  LỜI CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
  
  
  
  
  
  Họ & tên:......................................................Lớp:....................................
  ĐỀ BÀI: ĐỀ SỐ 1….
  I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
  Câu 1:(1điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
  1. Cho hình vẽ:
  a) Điểm C thuộc mấy đường thẳng?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  b) Có mấy đường thẳng đi qua điểm A?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
   m n

  A

  x
  B C
  
  c) Trên hình vẽ có mấy điểm?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  d) Trên hình vẽ có mấy đường thẳng?
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  
  
  Câu 2 (1 đ) Điền từ còn thiếu vào chỗ ....
  Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là…. số lớn hơn 0.
  Câu 3: (2 đ)
  a. M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
  A. MA= MB C. MA + AB = MB
  B. MA + MB = AB và MA = IB D. Cả 3 câu đều sai
  b. Nếu điểm B nằm giữa 2 điểm A và C thì:
  A. AC + CB = AC C. AB + BC = AC
  B. AC + AB = BC D. Cả 3 câu đều sai
  II. Phần tự luận: (6 điểm)
  Câu 1: (3 điểm) cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng
  a, Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm đó? Vẽ được mấy đường thẳng như thế?
  b, Viết tên các đường thẳng đó?
  Câu 2: (2 điểm) Vẽ đoạn thẳng MN = 6 cm. Trên MN lấy điểm Q sao cho MQ = 3 cm
  a, Điểm Q có nằm giữa 2 điểm M và N không? Vì sao?
  b, Tính độ dài đoạn QN?
  c, Hỏi Q có là trung điểm của MN không? Vì sao?
  Câu 3: (1điểm) Cho đoạn thẳng AB. M nằm giữa AB. Tính AB biết AM = 6cm và MB = 4cm?
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG CHÀ
  ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
  MÔN: TOÁN 6 MÃ ĐỀ: 06
  ĐỀ SỐ 1….
  I. Phần trắc nghiệm.
  Câu 1: (1điểm) Mỗi ý trả lời đúng. (0,25đ)
  Ý
  a
  b
  c
  d
  
  Đáp án
  A
  C
  C
  C
  
  Câu 2 (1 đ)
  - Một
  Câu 3: (2 điểm) Mỗi ý trả
   
  Gửi ý kiến