Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiếm tra hình học 7 - chương I - Mới nhất

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Nhị
  Ngày gửi: 10h:35' 10-10-2012
  Dung lượng: 145.5 KB
  Số lượt tải: 1615
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I.
  Lớp 7 . Năm học : 2012 – 2013
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Hai góc đối đỉnh.
  Hai đường thẳng vuông góc
  
  
  
  
  Biết vận dụng tính chất hai góc đối đỉnh để suy luận
  
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  
  
  
  
  2
  1
  
  
  
  2
  1,0
  
  2. Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. Hai đường thẳng song song.
  Nhận biết được đúng các cặp góc so le trong, đồng vị, góc trong cùng phía.
  Hiêu được đúng các cặp góc so le trong, đồng vị, góc trong cùng phía.
  Biết vận dụng các tính chất về song song, vuông góc để giải bài tập
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  2
  1
  
  1
  0.5
  
  
  1
  1.0
  
  
  4
  2.5
  
  Tiên đề Oclit. T/c hai đường thẳng song song
  Nhận biết góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song
  Phối hợp tiên đề Ơclict và t/c hai đường thẳng song song
  Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  2
  1
  
  2
  1.0
  2
  2.0
  
  1
  1.0
  
  1
  1
  8
  5,0
  
  3. Định lý. Chứng minh định lý
  
  Biết cách vẽ hình và viết GT, KL của định lý
  Vận dụng kiến thức đã học để c/minh định lý
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  
  
  1
  0,5
  1
  0,5
  
  1
  0.5
  
  
  3
  1.5
  
  Tổng số câu
  Tổngsố điểm
  Tỉ lệ %
  4
  2,0
  20%
  7
  4,5
  45%
  6
  3,5
  20%
  
  17
  10.0
  100%
  
    Trường THCS ……………… KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2012 – 2013
  MÔN : TOÁN . LỚP 7
  ( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
  Họ và tên :……………………………………………
  Lớp : ……………
  
  Điểm bằng số
  Điểm bằng chữ
  Lời phê của giáo viên


  
  I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
  Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất của các câu sau :
  Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì :
  A . Bù nhau B. Phụ nhau C. Bằng nhau D. Cùng bằng 900
  Câu 2: Cho hai góc đối đỉnh xÔy và x’Ôy’ , biết rằng x’Ôy’ = 600 thì :
  A . xÔy = 600 B . xÔy’ = 1200
  C. Cả hai ý A và B đều đúng D . Cả hai ý A và B đều sai
  Câu 3: Hai đường thẳng vuông góc thì chúng cắt nhau và trong các góc tạo thành có:
  A . 4 góc vuông B . 1 góc vuông C . 2 góc vuông D . Cả 3 ý trên đều đúng
  Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là :
  A. Đường thẳng vuông góc với AB B. Đường thẳng qua trung điểm của AB
  C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB D. Cả 3 ý trên đều đúng
  Câu 5: Cho 3 đường thẳng a , b , c . Biết a // bvà a // c , suy ra:
  A . b // c B . b cắt c C. b c D. b và c phân biệt
  Câu 6: Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a c và b c , suy ra
  A . a trùng với b B. a và b cắt nhau C. a // b D . a b
  Câu 7: Hai đường thẳng song song là :
  A. hai đường thẳng không cắt nhau B. hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung
  C. hai đường thẳng có hai điểm chung D. hai đường thẳng không trùng nhau
  Câu 8: Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a có thể vẽ mấy đường thẳng song song với đường thẳng a : A. 1 B. 2 C. 2 D . Vô số
  Câu 9: Cho hình vẽ(H.2) , biết AB // DC , = 900, = 600
  No_avatar

  hay qua

   

   
  Gửi ý kiến