Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 9 HKI

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Tiểu Sơn
  Ngày gửi: 16h:02' 14-10-2012
  Dung lượng: 69.5 KB
  Số lượt tải: 488
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT HKI - NĂM HỌC 2012-2013
  TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: VẬT LÍ 9
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


  NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ
  MỨC ĐỘ
  TỔNG SỐ
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng (1)
  Vận dụng (2)
  
  
  
  TL/TN
  TL/TN
  TL/TN
  TL/TN
  
  
  Chương I
  Điện học
  Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật ôm
  C 1b
  1 đ

  C 1a
  1 đ

  
  
  2
  2 đ

  
  
  Bài 5: Đoạn mạch song song
  C 2
  1 đ
  
  
  
  1
  1 đ

  
  
  Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm
  
  
  C 6
  2 đ
  
  1
  2 đ

  
  
  Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.
  

  
  C 3
  1 đ
  
  1
  1 đ

  
  
  Bài 16: Định luật Jun – Len Xơ
  
  C 4
  2 đ

  
  
  1
  2 đ

  
  
  Bài19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện.
  C 5
  2 đ
  
  
  
  1
  2 đ

  
  TỔNG SỐ
  3
  4 đ

  2
  3 đ
  2
  3 đ

  

  7
  10 đ
  
  
  Chú thích:
  Đề được thiết kế với tỉ lệ: 40% nhận biết + 30% thông hiểu +30% vận dụng (1).
  Trong đó tất cả các câu đều tự luận.
  Cấu trúc bài: 6 câu
  Cấu trúc câu hỏi: 7.

  PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT HKI - NĂM HỌC 2012-2013
  TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: VẬT LÍ 9
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

  ĐỀ CHÍNH THỨC


  Câu 1: (2 điểm)
  a/ Nếu đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu một dây dẫn và I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thì điện trở R của dây dẫn được xác định như thế nào?
  b/ Điện trở của dây dẫn có ý nghĩa như thế nào?

  Câu 2: (1 điểm)
  Viết công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song.

  Câu 3: (1 điểm)
  Hãy cho biết điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào khi chiều dài của nó tăng lên bốn lần?

  Câu 4: (2 điểm)
  Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun Len Xơ.

  Câu 5: (2 điểm)
  Hãy cho biết vì sao phải tiết kiệm điện năng.

  Câu 6: (2 điểm)
  Cho đoạn mạch như hình vẽ. Trong đó biết các giá trị R1 = 20, R2 = 30, R3 = 40 và hiệu điện thế U = 220V.
  a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
  b/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.  ---------------------Hết---------------------
  (Giáo viên không giải thích gì thêm)  PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI KIỂM TRA 1 TIẾT HKI - NĂM HỌC 2012-2013
  TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: VẬT LÍ 9
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
  (Đáp án này gồm 01 trang)

  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  
  1
  a
  R = U/I
  1 điểm
  
  
  b
  Điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn.
  1 điểm
  
  2
   = +  suy ra: Rtđ = 
  1 điểm
  
  3
  Điện trở của dây dẫn tăng lên 4 lần khi chiều dai của nó tăng lên 4 lần.

  1 điểm
  
  4
  - Phát biểu định luật đúng:
  - Viết hệ thức định luật Jun Len xơ đúng:
  1,5 điểm
  0,5 điểm
  
  5
  Nêu được lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng:
  - Giảm chi tiêu cho gia đình
  - Các dụng cụ được sử dụng bền lâu hơn. Giảm bớt sự cố gây tổn hai chung cho hệ thống cung cấp điện bị quá tải. Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất
  
  0,5 điểm
  0,5 điểm
   
  Gửi ý kiến