Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

5 BT về sóng cơ - P11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Viết Thắng
Ngày gửi: 20h:48' 28-10-2012
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
BT về sóng cơ – P 11
Câu 51. Cho 2 nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kỳ T=0,02 trên mặt nước, khoảng cách giữa 2 nguồn S1S2 = 20m.Vận tốc truyền sóng trong mtruong là 40 m/s.Hai điểm M, N tạo với S1S2 hình chữ nhật S1MNS2 có 1 cạnh S1S2 và 1 cạnh MS1 = 10m.Trên MS1 có số điểm cực đại giao thoa là
A. 10 điểm                B. 12 điểm             C. 9 điểm          D. 11 điểm

Giải: Bước sóng ( = vT = 0,8 (m)
Xét điểm C trêm S1M = d1; S2M = d2 (với: 0< d1 < 10 m)
Điểm M có biên độ cực đại
d2 – d1 = k( = 0,8k (*)
d22 – d12 = 202 = 400 ---->
(d2 + d1)(d2 – d1) = 400 ----> d2 + d1 =  (**)
Từ (*) và (**) suy ra d1 = - 0,4k
0 < d1 = - 0,4k < 10---------> 16 ≤ k ≤ 24 ------> có 9 giá trị của k.
Trên S1M có 9 điểm cực đại giao thoa. Chọn đáp án C

Câu 52.. Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là : A.0 B. 3 C. 2 D. 4
Giải:
Xét điểm C trên MN: AC = d1; BC = d2
I là giao điểm của MN và AB
AI = x
AM2 – x2 = BM2 – (AB-x)2
122 – x2 = 52 – (13-x)2 ----> x = 11,08 cm
11,08 ≤ AC = d1 ≤ 12 (*)
C là điểm thuộc hyperbol cực đại cắt đoạn MN khi
d1 – d2 = k( = 1,2k (**) với k nguyên dương
d12 = x2 + IC2
d22 = (13 – x)2 + IC2
d12 – d22 = x2 - (13 – x)2 = 119,08 -----> d1 + d2 =  (***)
Từ (**) và (***) ---> d1 = 0,6k + 
11,08 ≤ 0,6k +  ≤ 12 -------> 11,08 ≤  ≤ 12
0,72k2 – 13,296k + 59,94 ≥ 0------> k < 7,82 hoặc k > 10,65----->. k ≤ 7 hoặc k ≥ 11 (1)
và 0,72k2 – 14,4k + 59,94 ≤ 0 ------> 5,906 < k < 14,09 ----> 6 ≤ k ≤ 14 (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra 6 ≤ k ≤ 7 Như vậy có 2 hyperbol cực đại cắt đoạn MN . Chọn đáp án C


Câu 53.: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos20(t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là A. 5 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 2 cm.
Giải: Bước sóng ( = v/f = 4 cm
Xet điểm M: AM = d1; BM = d2
uM = acos(20(t - ) + acos(20(t - )
uM = 2acos(cos(20(t - )
Điểm M dao động với biên độ cực đại, cùng pha
với nguồn A khi:
cos( = 1 và  = 2k(
------>. d2 – d1 = 2k’(
d2 + d1 = 2k(
---> d1 = (k – k’((. Điểm M gần A nhất ứng với k-k’ = 1---->
d1min = ( = 4 cm Đáp án C

Câu 54: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100(t); uB = bcos(100(t). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: A. 7 B. 4 C. 5 D. 6
Giải:
Bước sóng ( = v/f =
 
Gửi ý kiến