Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 HÓA 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Cường
  Ngày gửi: 04h:24' 07-11-2012
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 1785
  Số lượt thích: 0 người
  Sở GDĐT Đăk Nông
  Trường THPT Nguyễn Du
  BÀI KIỂM TRA SỐ 2
  Mã đề thi 16732
  
  Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
  A
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  
  B
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  
  C
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  
  D
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  
  
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  
  A
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  {
  
  B
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  
  C
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  }
  
  D
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  ~
  
  
  Cho N=14; 0=16; Mg=24; Fe=56; Cu=64; Ag=108
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Để nhận biết ion phot phat ( PO43-), người ta sử dụng thuốc thử
  A. Dung dịch AgNO3 B. Quỳ tím C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch BaCl2
  Câu 2: Chỉ ra nội dung sai :
  A. Trong nhóm nitơ, khả năng oxi hoá của các nguyên tố tăng dần từ nitơ đến photpho.
  B. Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hoá –3, +1, +2, +3, +4, +5.
  C. Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5.
  D. Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử.
  Câu 3: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng tạo ra khí A không màu, hóa nâu ngoài không khí. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 tạo ra khí B màu nâu đỏ. A và B lần lượt là
  A. NO và NO2 B. NO2 và NO C. NO và N2O D. N2 và NO
  Câu 4: Cho 200ml dung dịch NH4NO3 0,1M tác dụng với 250 ml dung dịch KOH 0,1 M. Sau phản ứng thu được thể tích khí là
  A. 0,56 lit B. 0,224 lit C. 0,448 lit D. 0,672 lit
  Câu 5: Thuốc thử để nhận biết khí NH3 là
  A. Dung dịch NaOH B. Quỳ tím ẩm C. Dung dịch HCl D. Dung dịch AgNO3
  Câu 6: Cho các kim loại sau : Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Cr, Au, Pt, Zn, Ca. Số kim loại tác dụng được với dung dịch axit HNO3 đặc nguội là
  A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
  Câu 7: Hệ số cân bằng của HNO3 trong phản ứng Cu + HNO3 ( Cu(NO3)2 + NO + H2O là
  A. 3 B. 2 C. 4 D. 8
  Câu 8: Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?
  A. Axit photphoric là axit ba nấc. B. Axit photphoric là axit có độ mạnh trung bình
  C. Axit photphoric có tính oxi hóa rất mạnh. D. Axit photphoric làm quỳ tím chuyển màu đỏ.
  Câu 9: Chỉ ra nội dung đúng:
  A. Thành phần chính của supephotphat đơn và supephotphat kép là muối canxi hiđrophotphat.
  B. Supephotphat đơn chứa Ca(H2PO4)2 và CaSO4; supephotphat kép chứa Ca(H2PO4)2.
  C. Supephotphat đơn và supephotphat kép đều sản xuất qua hai giai đoạn.
  D. Supephotphat đơn sản xuất qua hai giai đoạn.
  Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 17,0 gam AgNO3 thu được a gam kim loại. Giá trị của a là
  A. 2,7 gam B. 10,8 gam C. 5
  Avatar

  kaka! Thầy Cường, bạn mình

   

  Avatar

  hk co dap an ak?chan thia?Khóc

  No_avatarf

  hay

  No_avatar

  hình như câu19 thiếu dữ kiện

  No_avatar

  đề như cho điểm thế thầy

   

   
  Gửi ý kiến