Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề KT HKI địa 9 có ma trận đáp an

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Thu Hiền
  Ngày gửi: 14h:52' 02-12-2012
  Dung lượng: 474.0 KB
  Số lượt tải: 609
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 10/ 12 /2011
  Ngày giảng: 9A
  9B
  Tiết 34
  KIỂM TRA HỌC KÌ I

  I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
  - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
  - Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung: Địa Lí Dân Cư, Địa Lí Kinh Tế , Sự Phân Hóa Lảnh Thổ.
  1.Kiến Thức:
  - Củng cố những kiến thức đã học : Địa lí dân cư, khái quát chung nền kinh tế VN, Sự Phân Hóa Lảnh Thổ.

  2.Kỹ năng:
  - Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức có liên quan.
  - Rèn kỹ năng đọc, phân tích bản đồ sgk

  3.Thái độ:
  - Nghiêm túc trong kiểm tra.
  - Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi.
  II) Đồ dùng:
  - GV: xây dựng ma trận, ra đề, phôto
  - HS: Dụng cụ học tập: Atlat, compa, bút chì, thước kẻ, máy tính,…….
  III) Hoạt động trên lớp:
  1) Tổ chức
  2) Kiểm tra
  - Hình thức kiểm tra: Tự luận + Trắc nghiệm
  XÂY DỰNG MA TRẬN

  Chủ đề (nội dung)/Mức độ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  I.Địa lí dân cư
  Phân bố dân cư
  (5 tiết)
  Nắm được nguyên nhần nguồn lao động nước ta tăng nhanh
  
  
  
  
  
  
  Điểm
  0,5điểm
  

  
  
  
  
  
  II Địa lí kinh tế
  ( 11 tiết )  -Biết được vai trò của nền kinh tế nhiều thành phần
  -Biết được loại hình vận tải vận chuyển được khối lượng hàng hóa lớn nhất ở nước ta
  
  -Hiểu được lí do ở một số nước đang phát triển tỉ trong ngành dịch vụ trong GDP thấp
  -Hiểu được thế mạnh để các ngành CN trọng điểm nước ta pt
  - Hiểu nhân tố QĐ đến sự pt ngành NN nước ta
  
  
  
  
  Điểm
   2 câu
  1 điểm
  
   3 câu
  1,5 điểm

  
  
  
  
   III.Sự phân hóa lãnh thổ
  ( 14 Tiết)
  
  
  
  -Trình bày được đặc điểm tự nhiên ,tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế -xã hội của vùng ĐBSH
  - Chứng minh được vùng BTB giàu có về tài nguyên du lịch
  
  Giải thích được vì sao vùng Tây nguyên trông được nhiều cà phê
  
  Điểm
  

  
  
  2 câu
  5 điểm
  
  1 câu
  2 điểm
  
  Tổng số câu: 9
  TSĐ: 10điểm
  6 câu
  3 điểm
  
  

  2 câu
  5 điểm
  
  1 câu
  2 điểm
  
  


  SỞ GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2012- 2013
  TRƯỜNG Môn: Địa lí - Lớp 9
  (Thời gian: 45 phút, không kể giao đề)
  ( Đề gồm có 2 trang)

  A.TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
  Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
  Câu 1.Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh vì :
  A.Nước ta có cơ cấu dân số trẻ B.Tỉ tăng tự nhiên thấp
  C.Tỉ lệ sinh giảm trong những năm cuối thế kỷ XX D.Tất cả đều đúng .

  Câu 2.Vai trò của việc phát triển kinh tế nhiều thành phần là gì?
  A. Góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu ngành và lãnh thổ kinh tế.
  B. Đáp án A, C, D đúng.
  C. Huy động tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước.
  D. Thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa.

  Câu 3.Ở nhiều nước đang phát triển, tỉ trọng của các nghành dịch vụ trong cơ cấu
  GDP còn thấp do:
  A. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật của ngành dịch vụ còn kém phát triển.
  B. Công nghiệp, nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng mạnh hơn dịch vụ.
  C. Tập trung nhiều vào việc phát triển nông nghiệp, công nghiệp
  D.Mức sống nhân dân còn thấp.

  Câu 4. Loại hình vận tải vận chuyển được một khối lượng hàng hoá lớn nhất ở
  nước ta là:
  A.
   
  Gửi ý kiến