Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de thi học sinh gioi toán lop 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Duyên
  Ngày gửi: 20h:51' 13-12-2012
  Dung lượng: 104.0 KB
  Số lượt tải: 396
  Số lượt thích: 0 người
  phòng GD- đt
  huyện trực ninh
  đề thi chọn học sinh giỏi
  năm học 2000- 2001
  Môn Toán lớp 7
  Thời gian làm bài 120 phút  
   Câu 1: Tìm tất cả các số nguyên a biết
  Câu 2: Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn và nhỏ hơn
  Câu 3: Trong 3 số x, y, z có 1 số dương , một số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào biết:

  Câu 4: Tìm các cặp số (x; y) biết:

  Câu 5: Tính tổng:

  Câu 6: Cho tam giác ABC có Â < 900. Vẽ ra phía ngói tam giác đó hai đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB; AE vuông góc và bằng AC.
  Chứng minh: DC = BE và DC BE
  Gọi N là trung điểm của DE. Trên tia đối của tia NA lấy M sao cho NA = NM. Chứng minh: AB = ME và
  Chứng minh: MA BC  phòng GD- đt
  huyện trực ninh
  đề thi chọn học sinh giỏi
  năm học 1998- 1999
  Môn Toán lớp 7
  Thời gian làm bài 120 phút  
  


  Câu 1: So sánh các số:
  a. 
  B =251+
  b. 2300 và 3200
  Câu 2: Tìm ba số a, b, c biết a tỉ lệ thuận với 7 và 11; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 8 và 5a - 3b + 2c = 164
  Câu 3: Tính nhanh:

  Câu 4. Cho tam giác ACE đều sao cho B và E ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ AC.
  Chứng minh tam giác AED cân.
  Tính số đo góc ACD?

  phòng GD- đt
  huyện trực ninh
  đề thi chọn học sinh giỏi
  năm học 1997- 1998
  Môn Toán lớp 7
  Thời gian làm bài 120 phút  
  Câu 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

  Câu 2: Trong 3 số x, y, z có 1 số dương , một số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào biết:

  Câu 3: Cho biểu thức:
  Tìm giá trị thích hợp của biến x?
  Với giá trị nào của x thì A > 0?
  Tính giá trị của A sao cho :

  Câu 4: Cho tam giác ABC. Dựng phía ngoài tam giác các tia Ax AB; Ay AC, Mz BC ( M là trung điểm của BC). Trên tia Ax, Ay, Mz lấy các điểm theo thứ tự D, E, O1 sao cho AD = AB; AE = AC; MO1 =MB. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại H và cắt DE ở K. Gọi O2, O3 là trung điểm của BD và CE . Chứng minh rằng:
  K là trung điểm của DE.
  Tam giác O2MO3 vuông cân.
  CO2 và O1O3 bằng nhau và vuông góc với nhau. Trên hình vẽ có những cặp đoạn thẳng nào có tính chất tương tự cặp CO2 và O1O3 ?
  phòng GD- đt
  huyện trực ninh
  đề thi chọn học sinh giỏi
  năm học 2001- 2002
  Môn Toán lớp 7
  Thời gian làm bài 120 phút  
  Câu 1: ( 5 điểm)
  Tìm các số nguyên x biết
  Tìm x, y, z biết:
  Câu 2: (3 điểm)
  Tìm các số a1, a2, ...,a9 biết:

  và a1 + a2 + ...+ a9
   
  Gửi ý kiến