Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ke hoach boi duong thuong xuyen giao vien nam hoc 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Đình Thuật (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:09' 24-12-2012
  Dung lượng: 47.0 KB
  Số lượt tải: 239
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC SƠN
  TRƯỜNG PTCS XÃ VẠN THỦY


  KẾ HOẠCH
  Tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
  Năm học 2012-2013

  I. Căn cứ xây dựng kế hoạch                                         
  Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ văn bản số 2110/SGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn v/v hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014;
  Căn cứ văn bản số 2172/SGDĐT-GDTX ngày 28/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về vệc định hướng chuyên đề tự chọn và đăng ký chuyên đề, tài liệu BDTX GV năm học 2012-2013;
  Căn cứ văn bản số 370/CV - PGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn v/v hướng dẫn thực hiện BDTX giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014;
  Căn cứ Kế hoạch BDTX giáo viên của trường PTCS xã Vạn Thủy năm học 2012-2013;
  Cá nhân tôi xây dựng Kế hoạch về việc tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013 như sau:
  II. Mục đích
  - Tự học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  3. Bồi dưỡng để luôn đạt chuẩn theo quy định.
            III. Nội dung BDTX
  Kiến thức bắt buộc:
  - Thời lượng: Thực hiện bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường theo 02 nội dung bồi dưỡng 1 và 2 với tổng thời lượng 60 tiết/năm học
  - Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học THCS. ( Đã được bồi dưỡng trong hè 2012 tại nhà trường)
            1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
  - Thời lượng: 30 tiết/năm học.
  - Nội dung: Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục trung học cơ sở của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án ( Đã được bồi dưỡng trong hè 2012 tại nhà trường).
  2. Kiến thức tự chọn:
  - Thời lượng: 60 tiết/năm học.
    - Nội dung: Trên cơ sở định hướng của Phòng về một số chuyên đề cần tập trung bồi dưỡng trong năm học 2012-2013 đối với giáo viên THCS, cá nhân tôi lựa chọn 02 chuyên
  đề tự bồi dưỡng như sau:
  Nội dung đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  VI. Tăng cường năng lực dạy học
  THCS
  18
  Phương pháp dạy học tích cực
  
  VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
  THCS
  23
  Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh .
  
  IV. Chỉ tiêu

   V. Giải pháp
  - Cá nhân tự bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học và kết hợp với các buổi tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt cụm chuyên môn, tham gia các hội thảo chuyên đề tại trường.
  - Tự bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet, trao đổi qua gmail, tìm tài liệu tham khảo.....).
  - Học tập theo tài liệu được cung cấp.
  - Luôn bồi dưỡng thường xuyên tập trung vào việc tự học
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng