Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU CỰC KHÓ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SƯU TẦM
  Người gửi: Nguyễn Hữu Hiệu
  Ngày gửi: 12h:49' 27-12-2012
  Dung lượng: 349.0 KB
  Số lượt tải: 2119
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY
  Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định . Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là thì UC =200 V. Giá trị là A. 100 V. B. 150 V. C. 300 V. D. 250 V.
  Câu 2 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định (V). Khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có hai giá trị R = R1 = 45 hoặc R=R2 = 80 thì tiêu thụ cùng công suất P. Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở R1, R2 là
  A. ; . B. ; .
  C. ; . D. ; .
  Câu 3: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở R0. Điện áp hai đầu mạch luôn không đổi u = U0cos(t. Bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R = 40(, R0 = 20(. Khi không nối tắt hai đầu cuộn dây hay nối hai đầu cuôn dây bằng dây nối, dòng điên qua R đều lệch pha so với u. Cảm kháng của cuộn dây bằng A 60( B 100( C 80( D 60(
  Câu 8: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biên đổi được và cuộn dây chỉ có độ tự cảm L mắc nối tiếp với nhau. Điện áp tức thời trong mạch là u = U0cos100(t (V). Ban đầu độ lệch pha giữa u và i là 600 thì công suất tiêu thụ của mạch là 50W. Thay đổi tụ C để uAB cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất
  A 200W B 50W C 100W D 120W
  Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm 2R = ZL, đoạn MB có tụ C điện dung có thể thay đổi được. Đặt hai đầu mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt (V), có U0 và ω không đổi. Thay đổi C = C0 công suất mạch đạt giá trị cực đại, khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất toạn mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Tụ C2 có thể nhận giá trị nào sau đây ?
  A.Co/3 hoặc 3Co B.Co/2 hoặc 3Co C.Co/2hoặc 2Co D.Co/3hoặc2Co
  Câu 10 :Đặt điện ap xoay chiều có giái trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần ).thay đổi điện dung C của tụ điện đến giái trị C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và Uc=2U .Khi C=C0, càm kháng cuộn cảm là:
  A.ZL=Zco B.ZL=R C. ZL = D. ZL=
  Câu 11: Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ C = , đoạn MN chứa cuộn dây có r = 10, độ tự cảm L = , đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B một điện áp xoay chiều có tần số có thể thay đổi. Khi cố định f = 50 Hz, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt giá trị cực đại là U1. Khi cố định R = 30, thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là U2. Khi đó là
  A. 1,58 . B. 3,15. C. 0,79. D. 6,29.
  CÂU 12. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp có C thay đổi thì thấy khi và thì điện áp hiệu dụng đặt vào tụ C không đổi. Để điện áp hiệu dụng đó đạt cực đại thì giá trị C là
  A. B. C. D.
  Bài 13. Cho ba linh kiện : điện trở thuần , cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp R, L hoặc R, C thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là và . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức
  No_avatar

  có bài giải kg ad oi, bai kho qua lam mãi kg ra.help you

  No_avatar

  Bình thường mà! Chưa khó lắm các đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp nào có bài khó, hay  và lạ thì chia sẻ nhé! Cám ơn nhiều

  No_avatar

  kiếm bài khó hơn đi ad ơi

   

   

  No_avatar

  Kiếm thêm bài khó hơn đi ạ. Những bài này đều dựa trên mấy bài đh rồi thay sô, chế biến đi tí. Có ai có mấy cái dạng liên quan đến phần cho có điện trở trong nhưng người ta giấu đi không. Giúp tôi, cho t cái link

   

   
  Gửi ý kiến