Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TN Tích Phân và Ứng Dụng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Hồng Quế
  Ngày gửi: 18h:36' 02-05-2017
  Dung lượng: 168.5 KB
  Số lượt tải: 917
  Số lượt thích: 0 người
  TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
  Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F(b) – F(a) = 
  1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f(x), x = a, x = b và y = 0 là S = (với a < b)
  2. Thể tích khối tròn xoay hình thành khi quay quanh trục Ox một hình (H) giới hạn bởi các đường: y = f(x), x = a, x = b, y = 0 là V = 
  Câu 1. Tính I = 
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 2. Cho I = . Trong đó, a và b là các số hữu tỉ. Hệ thức nào sau đây sai?
  A. a < b B. a + b = –1/2 C. ab = –3/2 D. a – b = 5/2
  Câu 3. Tính I = 
  A. π/2 – 2 B. π/2 – 1 C. π/2 + 2 D. π/2 + 1
  Câu 4. Tính I = 
  A. e + 2ln 3 B. e + 2ln 3 + 1 C. e – 1 + 2ln 3 D. e + 1 – 2ln 3
  Câu 5. Tính I = 
  A. I = 1/3 B. I = 2/3 C. I = 1/2 D. I = 1/5
  Câu 6. Tính I = 
  A. I = 3/2 B. I = 1/2 C. I = 1/3 D. I = 2/3
  Câu 7. Tính I = 
  A. I = 15/4 B. I = 9/4 C. I = 7/2 D. I = 11/4
  Câu 8. Tính I = 
  A. 5 B. 6 C. 7 D. 9
  Câu 9. Tính I = 
  A. I = 5/3 B. I = 8/3 C. I = 11/3 D. I = 7/3
  Câu 10. Tính I = 
  A. I = 1/10 B. I = 1/5 C. I = 2/5 D. I = 3/10
  Câu 11. Tính I = 
  A. 1 B. 2 C. 1/2 D. 3/2
  Câu 12. Tính I = 
  A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
  Câu 13. Cho I = (các số a, b, c là các số hữu tỉ). Biểu thức liên hệ đúng là
  A. a + c = b B. ab = c C. b = 2ac D. b = –2ac
  Câu 14. Tính I = 
  A. 111/30 B. 113/30 C. 116/15 D. 112/15
  Câu 15. Tính I = 
  A. –72/5 B. –72/7 C. –66/5 D. –66/17
  Câu 16. Tính I = 
  A. I = 4/3 B. I = 2/3 C. I = 1/3 D. I = 1/6
  Câu 17. Tính I = 
  A. B. 2 C. 3 D. 2
  Câu 18. Tính I = 
  A. 2π B. 2π + 6 C. 4π D. 4π – 3
  Câu 19. Cho I = với a/b là phân số tối giản. Tính ab.
  A. 6 B. 18 C. 3 D. 12
  Câu 20. Tính I = 
  A. I = π/4 + 2/3 B. I = π/6 + 5/4 C. I = π/3 + 1/2 D. I = π/2
  Câu 21. Tính I = 
  A. I = π/12 B. I = π/16 C. I = π/8 D

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng