Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  thi thử đh 2013 chuyên tn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Sỹ
  Ngày gửi: 19h:56' 27-01-2013
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 468
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TN
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NH: 2012-2013
  Môn thi : VẬT LÝ
  Thời gian làm bài: 90 phút

  
  
  Họ và tên :………..……………………………………Số báo danh :……………
  Mã đề thi 132
  
  Cho biết:độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 40câu , từ câu 01 đến câu 40 )
  Câu 1:Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số góc thay đổi được. Khi ω= ω1 = 50π rad/s thì hệ số công suất của mạch bằng 1. Khi ω= ω2 = 150π rad/s thì hệ số công suất của mạch là . Khi ω= ω3 = 100π rad/s thì hệ số công suất của mạch là
  A. 0,689 B. 0,874 C. 0,783 D. 0,866
  Câu 2:Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R0 thì công suất điện của mạch đạt cực đại, giá trị đó bằng 144 W và điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị . Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó là
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 3:Sơ đồ hệ thống thu thanh gồm:
  A. Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa .
  B. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa.
  C. Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa.
  D. Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loa
  Câu 4:Đoạn mạch AMB chứa 2 trong trong 3 linh kiện: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi U = 120V và tần số có thể thay đổi. Khi f = f0 thì thấy UAM = 200V, UMB = 80V. Khi tăng f quá f0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng giảm.
  A. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa điện trở B. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa cuộn cảm.
  C. Đoạn AM chứa cuộn cảm, đoạn MB chứa tụ điện. D. Đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MB chứa điện trở.
  Câu5:Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm
  A. 6 điểm B. 10 điểm C. 9 D. 5 điểm
  Câu 6: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng.Trong khoảng MN trên màn quan sát, người ta đếm được 12 vân tối với M và N là hai vân sáng ứng với bước sóng . Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng thì số vân sáng trong khoảng đó là bao nhiêu ? Biết rằng tại M vẫn là vân sáng
  A. 12 B. 11 C. 10 D. 8
  Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng (1 = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng (2 = 560 nm. Hỏi quan sát viên nhìn thấy trên màn giữa hai vân tối của hệ gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục?
  A. 6. B. 7. C. 8. D. 9
  Câu 8: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
  B. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức
  C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
  D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
  Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R.
   
  Gửi ý kiến