Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề kiểm tra giữa kì 2 lí 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thế Vinh
  Ngày gửi: 11h:38' 16-02-2013
  Dung lượng: 23.5 KB
  Số lượt tải: 2289
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
  MÔN: VẬT LÍ 6
  NĂM HỌC 2012 - 2013
  
  
  Tính trọng số
  Nội dung
  Tổng số
  tiết
  Lí
  thuyết
  Tỉ lệ thực dạy
  Trọng số
  
  
  
  
  LT
  (Cấp độ 1,2)
  VD
  (Cấp độ 3,4)
  LT
  (Cấp độ 1,2)
  VD(Cấp độ 3,4)
  
  1.Ròng rọc và tổng kết chuơng
  2

  1
  0,7
  1,3
  14,5
  7,7
  
  2.Sự nở vì nhiệt của các chất – Nhiệt kế, nhiệt giai.
  6
  4
  4,4
  2,6
  48,9
  28,9
  
  Tổng
  8
  5
  5,7
  3,3
  63,4
  36,6
  
  
  Tính số câu hỏi
  Nội dung (chủ đề)
  Trọng số
  Số luợng câu(chuẩn cần kiểm tra)
  Điểm số
  
  
  
  T số
  TN
  TL
  
  
  1 Ròng rọc và tổng kết chuơng..
  14,5
  2,03 ≈ 2
  1 (0,5)
  Tg: 3’
  0,5 (1)
  Tg: 5’
  1,5
  Tg: 8’
  
  2.Sự nở vì nhiệt của các chất – Nhiệt kế, nhiệt giai.
  48,9
  6.846 ≈ 7
  6(3)
  Tg : 10’
  0,5(1,75)
  Tg: 8’
  4,75
  Tg: 18’
  
  1.Ròng rọc và tổng kết chuơng
  7,7
  1,078 ≈ 1
  1(0,5)
  Tg: 3’
  0,5(0,25)
  Tg : 3’
  0.75
  Tg: 6’
  
  2.Sự nở vì nhiệt của các chất – Nhiệt kế, nhiệt giai.
  28,9
  4,046 ≈ 4
  4(2)
  Tg: 8’
  0,5(1)
  Tg: 5’
  3
  Tg: 13’
  
  Tổng
  100
  14
  12(6)
  Tg: 24’
  2(4)
  Tg: 21’
  10
  Tg: 45’
  
  
  3. Ma trận đề kiểm tra:


  Tên chủ đề
  NHẬN BIẾT
  THÔNG HIỂU
  VẬN DỤNG
  CỘNG
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  CẤP ĐỘ THẤP
  CẤP ĐỘ CAO
  
  
  
  
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Ròng rọc – Tổng kết chuơng
  2 tiết
  
  1. Tác dụng của ròng rọc:
  - Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ quay quanh một trục cố định. Dùng ròng rọc cố định để đưa một vật lên cao chỉ có tác dụng thay đổi hướng của lực.
  - Ròng rọc động là ròng rọc mà khi ta kéo dây thì không những ròng rọc quay mà còn chuyển động cùng với vật. Dùng ròng rọc động để đưa một vật lên cao, ta được lợi hai lần về lực nhưng thiệt về hai lần đường đi.
  2. Lấy được ví dụ thực tế có sử dụng ròng rọc, ví dụ như: trong xây dựng các công trình nhỏ, thay vì đứng ở trên cao để kéo vật lên thì người công nhân thường đứng dưới đất và dùng ròng rọc cố định hay ròng rọc động để đưa các vật liệu lên cao.
  - Nếu dùng ròng rọc cố định để kéo vật lên thì ròng rọc cố định có tác dụng thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật.
  - Nếu dùng ròng rọc động thì ròng rọc động có tác dụng thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật và lực kéo vật có độ lớn nhỏ hơn hai lần trọng lượng của vật.
  3.Sử dụng được ròng rọc cố định hay ròng rọc động để làm những công việc hàng ngày khi cần chúng và phân tích được tác dụng của ròng rọc trong các trường hợp đó để chỉ rõ lợi ích của nó hoặc chỉ ra được ví dụ về ứng dụng việc sử dụng ròng rọc trong thực tế đã gặp.
  
  
  
  Số câu hỏi
  
  
  2 (6’)
  C1.1
  C2.2
  
  
  1(8’)
  C3.13
  
  
  3
  
  Số điểm
  
  
  1,0
  
  
  1,25
  
  
  2,25(22,5%)
  
  Sự nở vì nhiệt của các chất – Nhiệt kế, nhiệt giai.
  6 tiết
  4.Mô tả được hiện tượng nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.
  5.Nhận biết được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
  6. Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng
  7.Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt
   
  Gửi ý kiến