Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  đề học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Định
  Ngày gửi: 20h:43' 21-02-2013
  Dung lượng: 12.1 KB
  Số lượt tải: 2804
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Ngọc Phương)
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
  KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  LỚP 7 THCS NĂM HỌC 2011 - 2012
  
  

  MÔN: Tiếng Anh

  Họ và tên thí sinh: ……………………………………… SBD……………….……..
  Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….…..
  Nơi sinh (huyện, tỉnh): ………………………………………………………….……...
  Học sinh lớp: ………………………. Trường: …………………………..………….


  Họ tên, chữ kí giám thị số 1: …………………………………………………………..
  Họ tên, chữ kí giám thị số 2: …………………………………………………………..  Chú ý:
  - Thí sinh phải ghi đủ các mục ở trên theo sự hướng dẫn của giám thị.
  - Thí sinh không được kí tên, không được nêu tên người hay địa danh có thực ở địa phương hay dùng bất cứ kí hiệu gì để đánh dấu bài thi (ngoài việc làm theo yêu cầu của đề thi)
  - Không được dùng mực đỏ, bút chì để làm bài thi; không viết bằng hai thứ mực. Phần viết hỏng ngoài cách dùng thước kẻ gạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất kì cách gì khác (kế cả dùng bút xóa).
  - Trái với điều trên thí sinh sẽ bị loại.
  - Thí sinh không được dùng bất cứ tài liệu gì kế cả từ điển.


  Phòng giáo dục và đào tạo
  huyện tràng định

  Đề chính thức
  
  
  Kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
  Lớp 7 THCs Năm học 2011 - 2012

  
  
  Môn: Tiếng Anh
  Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
  Chú ý: Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi này


  Điểm của bài thi: Họ tên, chữ kí giám khảo:


  - Ghi bằng số: 1. ..……………………………  - Ghi bằng chữ: 2…………………………………
  Số phách:


  I. Odd one out: (10 points)
  Example: 0. A. school B. hospital C. church D. pen
  Answer: D

  1. A. playing B. learning C. writing D. evening
  2. A. swap card B. play catch C. skip rope D. washing up
  3. A. piano B. guitar C. singer D. violin
  4. A. game B. talk C. drink D. eat
  5. A. February B. Saturday C. December D. June
  6. A. nervous B. worried C. happy D. moment
  7. A. third B. twelve C. fourteen D. twenty
  8. A. tell B. see C. will D. let
  9. A. directory B. sometime C. calendar D. distance
  10. A. teenager B. worker C. singer D. engineer

  1. ………… 2. ………… 3. ………… 4. …………
  5. ………… 6. ………… 7. ………… 8. …………
  9. ………… 10. …………
  Page 1 of 6
  II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (10 points)


  Example: A. sky B. deny C. differently D. cry
  Answer: C

  11. A. teenager B. together C. guess D. regular
  12. A. chicken B. coach C. orchestra D. change
  13. A. meat B. reader C. overseas D. realize
  14. A. horrible B. hour C. hundered D. hold
  15. A. much B. drug C. future D. buffalo
  16. A. recieve B. score C. scout D. comics
  17. A. celebration B. collection C. education D. question
  18. A. station B. take C. student D. table
  19. A. biology B. geography C.fly D.
  No_avatar

  ui chan wa dj

  No_avatar

  moi ng ui x mih ?kaj tra loi z?????

  No_avatarf

  ko hay 

  No_avatarf

  mn lam den dau uiLưỡng lự

  No_avatarf

  chan wa mn uiCau mày

  Avatar

  chán thì đập đầu vô tường mà chết đi (hi!hi!.......hi!!!!!!!!!!!!)Nháy mắt

  No_avatarf

  tui cung mun lam.La hétnhung ko dc.ban lam de kieu gi day.co cham diem truc tuyen ko?chi cho minh vs.minh ms vao , chua bit!Khócque wa!Xấu hổ

  No_avatarf

  noi gom öa

   

  No_avatarf

  chua pk thi khoi can pk

  No_avatar

  tùy theo từng vùng miền bạn ợi.Không nên chê là dễ hay khó :T spam quá

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓