Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  11 Đề Thi HSG huyện 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễnthi Ái Linh
  Ngày gửi: 20h:50' 21-02-2013
  Dung lượng: 545.0 KB
  Số lượt tải: 303
  Số lượt thích: 0 người
  Đề thi hsg lớp 8 1

  MÔN TOÁN
  Thời gian: 120 phút
  Bài 1(3 điểm): Tìm x biết:
  a) x2 – 4x + 4 = 25
  b) 
  c) 4x – 12.2x + 32 = 0

  Bài 2 (1,5 điểm): Cho x, y, z đôi một khác nhau và .
  Tính giá trị của biểu thức: 

  Bài 3 (1,5 điểm): Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn , thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị , ta vẫn được một số chính phương.

  Bài 4 (4 điểm): Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA’, BB’, CC’, H là trực tâm. a) Tính tổng 
  b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. Chứng minh rằng: AN.BI.CM = BN. IC.AM.
  c) Tam giác ABC như thế nào thì biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất?  ĐÁP ÁN
  Bài 1(3 điểm):
  a) Tính đúng x = 7; x = -3 ( 1 điểm )
  b) Tính đúng x = 2007 ( 1 điểm )
  c) 4x – 12.2x +32 = 0 2x.2x – 4.2x – 8.2x + 4.8 = 0 ( 0,25điểm )
  2x(2x – 4) – 8(2x – 4) = 0 (2x – 8)(2x – 4) = 0 ( 0,25điểm )
  (2x – 23)(2x –22) = 0 2x –23 = 0 hoặc 2x –22 = 0 ( 0,25điểm )
   2x = 23 hoặc 2x = 22 x = 3; x = 2 ( 0,25điểm )

  Bài 2(1,5 điểm):
  yz = –xy–xz ( 0,25điểm )
  x2+2yz = x2+yz–xy–xz = x(x–y)–z(x–y) = (x–y)(x–z) ( 0,25điểm )

  Tương tự: y2+2xz = (y–x)(y–z) ; z2+2xy = (z–x)(z–y) ( 0,25điểm )

  Do đó: ( 0,25điểm )

  Tính đúng A = 1 ( 0,5 điểm )

  Bài 3(1,5 điểm):
  Gọi là số phải tìm a, b, c, d N, (0,25điểm)

  Ta có: 
  
  
   (0,25điểm)
  Do đó: m2–k2 = 1353
   (m+k)(m–k) = 123.11= 41. 33 ( k+m < 200 ) (0,25điểm)
  m+k = 123 m+k = 41
  m–k = 11 m–k = 33
  m = 67 m = 37
  k = 56 k = 4 (0,25điểm)
  Kết luận đúng = 3136 (0,25điểm)


  Bài 4 (4 điểm):
  Vẽ hình đúng (0,25điểm)
  a) ; (0,25điểm)
  Tương tự: ; (0,25điểm)
   (0,25điểm)
  b) Áp dụng tính chất phân giác vào các tam giác ABC, ABI, AIC:
   (0,5điểm )
  
  c)Vẽ Cx CC’. Gọi D là điểm đối xứng của A qua Cx (0,25điểm)
  -Chứng minh được góc BAD vuông, CD = AC, AD = 2CC’ (0,25điểm)
  - Xét 3 điểm B, C, D ta có: BD BC + CD (0,25điểm)
  -BAD vuông tại A nên: AB2+AD2 = BD2
   AB2 + AD2 (BC+CD)2
  AB2 + 4CC’2 (BC+AC)2
  4CC’2 (BC+AC)2 – AB2 (0,25điểm)
  Tương tự: 4AA’2 (AB+AC)2 – BC2
  4BB’2 (AB+BC)2 – AC2
  -Chứng minh được : 4(AA’2 + BB’2 + CC’2) (AB+BC+AC)2
   (0,25điểm)
  Đẳng thức xảy ra BC = AC, AC = AB, AB = BC AB = AC =BC
  ABC đều
  No_avatar

  qwertyuiop[

  No_avatarf

  chán thếXấu hổ

  No_avatarf

  mih co dc dj thj Tinh k nhj???

   

   

   
  Gửi ý kiến