Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • bài tập ôn thi giữa hkII hình 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Tiến
  Ngày gửi: 15h:02' 24-02-2013
  Dung lượng: 58.0 KB
  Số lượt tải: 122
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 1: (4 điểm) Cho đoạn thẳng BC. Gọi I là trung điểm của BC. Trên đường trung trực của BC lấy điểm A (A khác I)
  Chứng minh AIB = AIC.
  Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.
  Chứng minh AHK cân.
  Chứng minh HK//BC.
  Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác ABC. Trên tia đối của AB lấy điểm D mà AD = AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E mà AE = AC. Gọi M; N lần lượt là các điểm trên BC và ED sao cho CM = EN. Chứng minh ba điểm M; A; N thẳng hàng.
  Bài 3: (2 điểm) Tính số đo x của góc trong các hình sau đây:
  
  Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm , AC = 4cm
  Tính độ dài cạnh BC.
  Trên tia đối của tia AC lấy D sao cho AD = AB. Tam giác ABD có dạng đặc biệt nào? Vì sao?
  Lấy trên tia đối của tia AB điểm E sao cho AE = AC.
  Chứng minh DE = BC.
  Bài 5: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, M là trung điểm AC. Kẻ tia Cx vuông góc với CA (tia Cx và điểm B ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC). Trên tia Cx lấy điểm D sao cho CD = AB. Chứng minh ba điểm B, M, D thẳng hàng.
  Bài 1: (2 điểm)Định nghĩa tam giác cân. Nêu một tính chất về góc của tam giác cân.
  Áp dụng: Cho tam giác ABC cân tại A có góc A = 700. Tính các góc B và C.
  Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BD vuông góc với AC và kẻ CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I.
  Chứng minh .
  So sánh và 
  Đường thẳng AI cắt BC tại H. Chứng minh AI BC tại H.
  Bài 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB. Trên Các đường thẳng BM và CN lần lượt lấy các điểm D và E sao cho M là trung điểm BD và N là trung điểm EC. Chứng minh ba điểm E, A, D thẳng hàng.
  Bài 4: (4 điểm)
  Vẽ một tam giác vuông ABC có góc A = 900, AC = 4cm, góc C = 600.
  Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.
  Chứng minh 
  Tam giác BCD có dạng đặc biệt nào? Vì sao?
  Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AB.
  Bài 5: (5 điểm) Cho góc nhọn xOy. Gọi I là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ IA vuông góc với Ox (điểm A thuộc tia Ox) và IB vuông góc với Oy (điểm B thuộc tia Oy)
  Chứng minh IA = IB.
  Cho biết OI = 10cm, AI = 6cm. Tính OA.
  Gọi K là giao điểm của BI và Ox và M là giao điểm của AI với Oy. So sánh AK và BM?
  Gọi C là giao điểm của OI và MK. Chứng minh OC vuông góc với MK.
  Câu 1 : (5đ) Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
  a) Chứng minh : ( ABM = ( ACN
  b) Kẻ BH ( AM ; CK ( AN ( H AM; K AN ) . Chứng minh : AH = AK
  c) Gọi O là giao điểm của HB và KC . Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
  Câu 2: (5đ) Cho tam giác ABC, kẻ BE AC và CF AB. Biết BE = CF = 8cm. độ dài các đoạn thẳng BF và BC tỉ lệ với 3 và 5.
  a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân
  b) Tính độ dài cạnh đáy BC
  c) BE và CF cắt nhao tại O. Nối OA và EF.
  Chứng minh đường thẳng AO là trung trực của đoạn thẳng EF.
  Câu 3: (5đ) Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI ( AB (I(AB).
  Kẻ IH (AC (H( AC), IK (BC (K( BC).
  Chứng minh rằng IA = IB
  Chứng minh rằng IH = IK
  Tính độ dài IC
  HK // AB
  Câu 4: (2,5đ) Cho ( ABD, có B = 2D, kẻ AH ( BD (H ( BD). Trên tia đối

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng