Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  vio vỏng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Anh
  Ngày gửi: 18h:54' 25-02-2013
  Dung lượng: 194.0 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
  
  
  
  
  Câu 2: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình  là một đường thẳng:
  song song với trục Ox
  song song với trục Oy
  đi qua gốc tọa độ
  cắt trục tung tại điểm có tung độ - 2
  Câu 3: Biểu diễn tập nghiệm của phương trình  là một đường thẳng:
  song song với trục Ox
  song song với trục Oy
  đi qua gốc tọa độ
  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ - 2
  Câu 4: Cho hai đường tròn (O; 13) và (O`; 12) có khoảng cách hai tâm OO` = 25. Vị trí tương đối của hai đường tròn đó là:
  ngoài nhau
  tiếp xúc ngoài
  tiếp xúc trong
  cắt nhau
  Câu 5: Tam giác  cân tại , đường tròn  đường kính  cắt các cạnh  lần lượt tại  và . Biết góc  có số đo là . Số đo góc  là:
  
  
  
  
  Câu 6: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau ?
  Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính
  Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy
  Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy
  Trong các dây đi qua một điểm nằm trong một đường tròn, dây ngắn nhất là dây vuông góc với đường kính đi qua điểm đó
  Câu 7: Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây là sai ?
  Phương trình có vô số nghiệm
  (- 1; - 3) không là nghiệm của phương trình
  Phương trình không có nghiệm () mà  đều dương
  Phương trình có nghiệm () mà  đều nguyên
  Câu 8: Công thức nghiệm tổng quát của phương trình  là:
  
  
  
  
  Câu 9: Khẳng định nào sau đây sai ? Trên mặt phẳng tọa độ Oxy
  Gốc tọa độ biểu diễn điểm O(0; 0)
  Những điểm có hoành độ bằng 0 nằm trên trục hoành
  Hai điểm có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau thì đối xứng với nhau qua trục hoành
  Hai điểm có hoành độ đối nhau và tung độ đối nhau thì đối xứng với nhau qua gốc tọa độ
  Câu 10: Cho tam giác ngoại tiếp đường tròn . Trên các cạnh  lần lượt lấy  sao cho , . Khẳng định nào sau đây đúng:
   là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
   là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
   là trọng tâm tam giác 
   là trực tâm tam giác 

   
  Gửi ý kiến