Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra 45 phút Tuần 9 - Tiết 18

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS thị trấn Cát Hải
  Người gửi: Hà Thị Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:43' 08-03-2013
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người


  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
  Tuần 9 - Tiết 18


  Chủ đề

  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  1. Công xã Pa-ri
  Ý nghĩa lịch sử, bài học
  
  
  - Số câu : 1
  - Số điểm : 2
  - Tỉ lệ : 20%
  
  
  Số câu:1
  (Câu 1)
  
  
  
  
  2. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật thế kỉ VIII-XIX
  
  Thế kỷ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước
  Những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực
  - Số câu : 1
  - Số điểm : 5
  - Tỉ lệ : 50%
  
  
  
  Số câu : 1 (2a)
  Số câu : 1 (2b)
  
  
  3. Những đặc điểm nổi bật của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
  
  Đặc điểm nổi bật của các nước Đông Nam Á
  
  - Số câu : 1
  - Số điểm : 3
  - Tỉ lệ : 30%
  
  
  
  Số câu: 1 (Câu 3)
  
  
  
  
  Tổng số câu:

  
  Số câu: 1
  (câu 1)
  
  Số câu: 2 (Câu 2b, Câu 3)
  
  Số câu: 1(câu 2b)
  
  - Số câu: 3
  - Số điểm: 10
  - Tỉ lệ: 100%

  
  
  Tổng số điểm:
  
  Số điểm: 2,0
  
  Số điểm: 5,0
  
  Số điểm: 3,0
  
  - Số điểm: 10

  
    UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI

  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
  Năm học: 2012 - 2013
  
  
  MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
  Tuần 9 - Tiết 18
  Thời gian làm bài: 45 phút


  Câu 1. (2,0 điểm)
  Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri 1871?
  Câu 2. (5,0 điểm)
  Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự?
  Câu 3. (3,0 điểm)
  Nêu những nhận xét của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

  ------------------------------------

  ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
  MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
  Tuần 9 - Tiết 18

  Câu 1: (2,0 điểm)
  * Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri năm 1871 (1,0 điểm)
  - Công xã Pa - ri có ý nghĩa thực sự lớn lao, Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới, là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.
  * Bài học (1,0 điểm)
  - Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  Câu 2: (5,0 điểm)
  * Thế kỉ XIX là thể kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước vì: (2,0 điểm)
  - Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, xây dựng đường sắt. Đặc biệt, máy hơi nước được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
  * Những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực:
  - Công nghiệp: Kĩ thuật luyện kim, phương pháp sản xuất nhôm, chế tạo máy công cụ. (1,0 điểm)
  - Giao thông vận tải: Đóng được tàu thủy, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước
  (1,0 điểm)
  - Nông nghiệp: Sử dụng phân hóa học, máy kéo bằng hơi nước máy cày nhiều nước. (0,5 điểm)
  - Quân sự: Sản xuất nhiều vũ khí mới. (0,5 điểm)
  Câu 3: (3,0 điểm) Tình hình chung của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thé kỉ XX:
  - Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu vào nửa sau thế kỉ XIX , các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc đại. (1,0
   
  Gửi ý kiến