Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de kiem tra chuong benzen-ancol-phenol

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Minh Tùng
  Ngày gửi: 11h:22' 14-03-2013
  Dung lượng: 198.8 KB
  Số lượt tải: 1743
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2-HKII
  TRƯỜNG THPT………………….. MÔN : HÓA HỌC 11 CB
  Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên……………………………………………………..Lớp………
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM . (5 điểm)
  Câu 1: Trong các chất sau chất nào không phải phenol
  A. B. C. D. 
  Câu 2: Cho 46,4g ancol đơn chức X tác dụng hết với Na tạo ra 8,96 lít H2 đktc. Ancol X là
  A. Etanol B. Rượu etylic C. Ancol propylic D. Ancol Anlylic
  Câu 3: Số đồng phân ancol có công thức phân tử C4H9OH là:
  A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
  Câu 4: Cho phản ứng sau sản phẩm của phản ứng là:
  
  A. B. 
  C. C4H9OC4H9 D. Không có sản phẩm.
  Câu 5: Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số phản ứng xảy ra là
  A. 5 B. 1 C. 2 D. 3
  Câu 6: Hỗn hợp X gồm 2 rượu no, đơn chức A,B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 3,35g hỗn hợp X phản ứng với Na thì thu được 0,56lit H2 đktc. CTCT thu gọn của A,B là
  A. C5H11OH, C6H13OH B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C5H11OH
  Câu 7: Cho biết ancol nào sau có phản ứng tách nước tạo 1 anken?
  A. B. C. D. 
  Câu 8: Dãy gồm các chất phản ứng được với C2H5OH là:
  A. CuO, HBr, K2CO3 B. NaOH, CuO, HBr C. Na, HBr, Mg D. Na, CuO, HBr
  Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
  
  Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm
  A. o-bromtoluen và p-bromtoluen. B. benzyl bromua và o-bromtoluen.
  C. m-metylphenol và o-metylphenol. D. o-metylphenol và p-metylphenol
  Câu 10: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):
  (a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.
  (b) Phenol có tính axít nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
  (c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.
  (d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.
  (e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.
  Số phát biểu đúng là
  A. 5. B. 2. C. 3. D. 4
  II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
  Câu 1: (1,75 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):
  a. butan-1-ol + CuO d. metanol (xt H2SO4 đ, 1400C)
  propan-2-ol + CuO e. etylenglicol + K
  glixerol + Cu(OH)2 g. metanol + HBr
  h. etanol (xt H2SO4 đ, 1700C)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Câu 2: Cho 15,2g hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra đktc.
  Tìm CTPT của mỗi ancol ? ( 1 điểm)
  Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp (0,5 điểm)
  Cho hỗn hợp 2 ancol trên qua lượng dư CuO/t0 thu được andehit, viết ptpư và cho biết khối lượng chất rắn sau phản ứng giảm đi bao nhiêu gam? (H=100%). ( 0,75 điểm)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Câu 3: Cho m(g) 3 ancol no, đơn chức, mạch hở tác dụng hoàn toàn với Na thu được 20,4 g chất rắn và 3,36 lít H2 (đktc). Tính m. (1 điểm)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng