Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Luyện thi HSG Tin học THCS Đề số 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Ts. Nguyễn Nam Hồng
  Người gửi: Nguyễn Nam Hồng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:43' 15-03-2013
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 101
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng giáo dục và Đào tạo
  QUẬN HOÀN KIẾM
  Đề luyện học sinh giỏi
  Năm học: 2012 – 2013
  Môn: Tin học THCS
  Thời gian làm bài: 90 phút
  
  
  Tổng quan
  TT
  Tên bài
  File
  chương trình
  File
  dữ liệu
  File
  kết quả
  Thời
  gian
  
  1
  Tạo biểu thức
  BIEUTHUC.PAS
  BIEUTHUC.INP
  BIEUTHUC.OUT
  1s/test
  
  2
  Lập lịch tháng
  LAPLICH.PAS
  LAPLICH.INP
  LAPLICH.OUT
  1s/test
  
  3
  Số tự nhiên liên tiếp
  STNLT.PAS
  STNLT.INP
  STNLT.OUT
  1s/test
  
  
  Bài 1 (7 điểm) Tạo biểu thức
  Cho một xâu S = ’123456789’.
  Yêu cầu: tìm cách chèn vào S các dấu `+` hoặc `-` để thu được số M cho trước (nếu có thể).
  Dữ liệu: đọc từ tệp BIEUTHUC.INP gồm nhiều phương án, mỗi phương án trên một dòng, trên dòng đó ghi số nguyên dương M.
  Kết quả: ghi ra màn hình và tệp BIEUTHUC.OUT. Mỗi phương án ghi trên K+1 dòng theo quy cách sau:
  Dòng thứ nhất ghi sô K.là số cách biểu diễn tìm được (ghi ‘0’ nếu không thể thu được M từ cách làm trên).
  Nếu K>0 thì K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một biểu diễn nhận được (xem ví dụ).
  Ví dụ:
  BIEUTHUC.INP
  BIEUTHUC.OUT
  
  185
  5
  123-4+56-7+8+9
  123+4-5-6+78-9
  1-2+34+56+7+89
  1+234-56+7+8-9
  -1+234-56+7-8+9
  
  
  Bài 2 (7 điểm) - Lập lịch tháng
  Lịch của các tháng được biểu diễn bằng một ma trận có số cột bằng 7 và số hàng bằng 5 hoặc 6. Các cột tương ứng với các thứ trong tuần (cột 1 ứng với Chủ nhật), hàng tương ứng với tuần của tháng.
  Yêu cầu: Cần lập lịch cho tháng khi biết thứ của ngày đầu tháng (ngày 1) và số ngày của tháng.
  Dữ liệu: đọc từ tệp LAPLICH.INP gồm nhiều phương án, mỗi phương án trên một dòng, trên dòng đó ghi số nguyên dương K (thứ của ngày đầu tháng) và T (số ngày của tháng).
  Kết quả: ghi ra màn hình và tệp LAPLICH.OUT. Mỗi phương án ghi trên 5 hoặc 6 dòng, mỗi dòng tương ứng với một tuần của tháng (xem ví dụ).
  Ví dụ:
  LAPLICH.INP
  LAPLICH.OUT
  
  2 30
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30
  
  
  Bài 3 (6 điểm) Số tự nhiên liên tiếp
  Cho trước số tự nhiên N.
  Yêu cầu: Viết chương trình cho biết có thể biểu diễn N thành tổng của hai hoặc nhiều số tự nhiên liên tiếp hay không?
  Dữ liệu: đọc từ tệp STNLT.INP gồm nhiều phương án, mỗi phương án trên một dòng, trên dòng đó ghi số nguyên dương N.
  Kết quả: ghi ra màn hình và tệp STNLT.OUT. Mỗi phương án ghi trên K+1 dòng, theo quy cách sau:
  Dòng thứ nhất ghi sô K là số cách biểu diễn tìm thấy (ghi ‘0’ nếu như không tìm được cách biểu diễn).
  Nếu K>0 thì K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi số số hạng, tiếp sau là số hạng đầu tiên trong biểu diễn nhận được (xem ví dụ).
  Ví dụ:
  STNLT.INP
  STNLT.OUT
  
  1671
  3
  2 835
  3 556
  6 276
  
    Tệp BIEUTHUC.INP

  185
  1035
  1245
  161

  Tệp LAPLICH.INP
  2 30
  3 29
  4 28
  7 31


  Tệp STNLT.INP
  1671
  1296
  1557
  2916
  No_avatar

  Tôi đã đưa lên một số đề thi và đề luyên HSG Tin học THCS (lớp 9) nhưng xem lại thì có một vài đề đã chọn nhầm tệp. Đó là những tệp cũ chưa sửa. Tôi muốn đưa tệp đã sửa thay vào đó có được không? Vấn đề sau được đặt ra có lẽ là chung cho nhiều người:

  Làm thế nào để gỡ bỏ (xóa) hoặc thay thế bài đã chuyển lên nhầm?

   

   

   
  Gửi ý kiến