Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: Hồ Thị Diễm Phúc
  Ngày gửi: 09h:19' 17-03-2013
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 3774
  Số lượt thích: 1 người (Hoàng thị linh chi)
  BAI TAP VIET LAI CAU – nghia khong doi.

  I.
  My sister walks to the supermarket.
  My sister goes…………………………………………………………………………..
  There are many flowers in our garden.
  Our garden………………………………………………………………………………
  Does your father cycle to work?
  Does your father get……………………………………………………………………
  The garden is behind Nam’s classroom.
  Nam’s classroom………………………………………………………………………..
  Tom drives to work every morning.
  Tom travels……………………………………………………………………………..
  II
  There are four people in her family.
  Her family……………………………………………………………………………….
  My house is behind the hotel.
  The hotel………………………………………………………………………………….
  Does your class have twenty-five students ?
  Are………………………………………………………………………………………..
  He goes to work at seven fifteen.
  He goes to work at a………………………………………………………………………
  The drug store is to the right of the bakery.
  The bakery…………………………………………………………………………………
  III.
  My room is smaller than your room.
  Your room…………………………………………………………………………………
  No house in the street is older than this house.
  This house…………………………………………………………………………………
  Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 meters tall.
  Vinh is …………………………………………………………………………………….
  Hang is the fattest girl in my class.
  No girl……………………………………………………………………………………..
  The Red Riveris 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometters long.
  The Nile River is much……………………………………………………………………
  IV
  How many classes are there in your school?
  How many classes does…………………………………………………………………….
  That class room is small.
  That is a……………………………………………………………………………………
  Peter is Mary’s brother.
  Mary………………………………………………………………………………………
  My house has four floors.
  There………………………………………………………………………………………
  Mr. and Mrs. Black have a son , John.
  John is……………………………………………………………………………………..

  V.
  Mr Ba rides his motorbike to work everyday.
  Mr Ba gets…………………………………………………………………………………
  My school has six hundred students.
  There……………………………………………………………………………………….
  Julia is Jack’s sister.
  Jack…………………………………………………………………………………………
  The supermarket is behind the bank
  The bank……………………………………………………………………………………
  The children are walking to school now.
  The children are going to…………………………………………………………………...
  VI.
  How about going camping this weekend?
  Let’s………………………………………………………………………………………
  We can’t walk there. It’s very far.
  It’s too……………………………………………………………………………………..
  Let’s play the volleyball tomorrow afternoon.
  Why………………………………………………………………………………………..
  My aunt’s baby will be born in September.
  My aunt is………………………………………………………………………………….
  I intend to visit Mui Ne this summer.
  I’m…………………………………………………………………………………………
  VII.
  How about going to the city center by minibus?
  Why………………………………………………………………………………………..
  We intend to play volleyball this weekend.
  We ‘re……………………………………………………………………………………..
  Viet doesn’t go fishing in the winter.
  Viet never…………………………………………………………………………………
  Warm weather is good for my health.
  I like………………………………………………………………………………………
  We can’t go out now. It is very cold.
  It’s too…………………………………………………………………………………….
  VIII.
  My bag is bigger than your bag.
  Your bag…………………………………………………………………………………..
  This book is thicker than that book.
  That book………………………………………………………………………………….
  No student in my class is taller than Trung.
  Trung is the…………………………………………………………………………………
  Mr. Pike’s nationality is Australian.
  Mr. Pike comes……………………………………………………………………………
  Jonh is 15 years old. Tom is 16 years old.
  Tom is……………………………………………………………………………………..

  BAI TAP DUNG TU GOI Y IN HOA- viet lai cau sao cho nghia cau khong doi
  (Khong duoc thay doi dang thuc cua tu da cho)
  I.
  1. Mr. and Msr. Brown have a son, Peter. PARENTS
  ………………………………………………………………………………………………….
  2. Trung goes to bed at ten fifteen. QUARTER
  ………………………………………………………………………………………………….
  3. How many classrooms are there in Julia’s school? HAVE
  ………………………………………………………………………………………………….
  4. Our class has twenty-eihgt students. ARE
  ………………………………………………………………………………………………….
  5. We finish classes at ten to twelve. PAST
  ………………………………………………………………………………………………….
  II.
  1. The toystore is to the left of the restaurant. RIGHT
  ………………………………………………………………………………………………….
  2. The hospital is behind the museum. FRONT
  ………………………………………………………………………………………………….
  3. There is a small garden in my school. HAS
  ………………………………………………………………………………………………….
  4. David’s house isn’t far from the station. NEAR
  …………………………………………………………………………………………………
  5. The bookstore is to the left of the toystore and to the right of the police station. BETWEEN
  ………………………………………………………………………………………………….
  III.
  1. I cycle to school. BY
  ………………………………………………………………………………………………….
  2. My father goes to work by car. DRIVES
  ………………………………………………………………………………………………….
  3. Mr. and Msr. Lam travel to Ha Noi by plane. FLY
  ………………………………………………………………………………………………….
  4. We go to the supermarket on foot. WALK
  ………………………………………………………………………………………………….
  5. Nam’s brother rides his motorbike to work. BY
  ………………………………………………………………………………………………….
  6. How much does an ice-cream cost? IS
  ………………………………………………………………………………………………….
  7. I’d like five hundred gram of fish. KILO
  ………………………………………………………………………………………………….
  8. What is the price of a sandwich? COST
  …………………………………………………………………………………………............
  9. Msr. Brown wants twelve eggs. DOZEN
  ………………………………………………………………………………………………….
  10. There are ten packets of tea in this box. HAS
  ……………………………………………………………………………………………...

  No_avatar

  bài này có đáp án k bạn

  No_avatarf

  không có

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng