Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KIỂM TRA HKII ĐỊA 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Minh Tươi (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:45' 11-04-2013
  Dung lượng: 90.5 KB
  Số lượt tải: 375
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8

  Tên Chủ đề
  (nội dung, chương…)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ, vùng biển VN.
   - Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
  - Biết được sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta
  
  
  
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm 3,0 Tỉ lệ 30 %
  Số câu:1
  Số điểm:3
  
  
  
  Số câu 1
  3 điểm=30%
  
  2. Các thành phần tự nhiên.

  
  - Hiểu và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.
  - Hiểu và giải thích được đặc điểm địa hình Việt Nam
  - Kĩ năng vẽ biểu đồ và phân tích số liệu về các nhóm đất chính, sự biến động của diện tích rừng
  
  
  
  Số câu
  Số điểm 5,5 Tỉ lệ 55 %
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 3,0
  Số câu: 1
  Số điểm: 2,5đ
  
  Số câu 2
  5,5 điểm=55%
  
  3.Các miền tự nhiên
  
  Nêu và giải thích được một số đặc điểm tự nhiên nổi bật của các miền tự nhiên
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm 1,5 Tỉ lệ 15 %
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 1,5đ
  
  
  Số câu 1
  1,5 điểm=15%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu: 1
  Số điểm: 3,0đ
  30%
  Số câu: 2
  Số điểm: 4,5
  45%
  Số câu: 1
  Số điểm: 2,5đ
  25%
  Số câu: 4
  Số điểm:10
  100%
  
  
  PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
  TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012
  Môn: Địa ; Khối : 8
  MÃ ĐỀ :01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  (Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.)
  Câu 1: (3,0 điểm).
  Trình bày đặc điểm lãnh thổ Việt Nam? Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam trải qua mấy giai đoạn?
  Câu 2: (3,0 điểm).
  Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào?
  Câu 3: 1,5 điểm).
  Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?
  Câu 4: ( 2,5 điểm )
  Cho bảng số liệu: Các nhóm đất chính của Việt Nam (%)
  Nhóm đất
  Tỷ lệ % diện tích đất tự nhiên
  
  Feralit đồi núi thấp
  65%
  
  Mùn núi cao
  11%
  
  Đất phù sa
  24%
  
  ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của Việt Nam? Từ biểu đồ rút ra nhận xét

  ...........................................Hết...........................................
  PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
  TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012
  Môn: Địa ; Khối : 8
  MÃ ĐỀ :02 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  (Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.)

  Câu 1: (3,0 điểm).
  Trình bày đặc điểm lãnh thổ Việt Nam? Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam trải qua mấy giai đoạn?
  Câu 2: (3,0 điểm).
  Nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Tại sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?
  Câu 3: 1,5 điểm).
  Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?
  Câu 4: ( 2,5 điểm )
  Cho bảng số liệu: Các nhóm đất chính của Việt Nam (%)
  Nhóm đất
  Tỷ lệ % diện tích đất tự nhiên
  
  Feralit đồi núi thấp
  65%
  
  Mùn núi cao
  11%
  
  Đất phù sa
  24%
  
  ? Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của Việt Nam? Từ biểu đồ rút ra nhận xét

  ...........................................Hết...........................................   
  Gửi ý kiến