Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gửi thầy Thắng và Doanh CLLX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Ngọc Kỳ
Ngày gửi: 16h:16' 24-04-2013
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Đõ Viết Doanh Toại
Câu 15: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng khối lượng m = 200 g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng một lực F không đổi dọc theo trục của lò xo và có độ lớn là 2 N trong khoảng thời gian 0,1 s. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Xác định tốc độ cực đại của vật sau khi lực F ngừng tác dụng? A. 20π cm/s. B. 20π cm/s. C. 25π cm/s. D. 40π cm/s. Giải:
Tần số góc của con lắc lò xo: ( =  =  = 5 = 5π rad/s
Dưới tác dụng của lực F vật di chuyển cách vị trí cân bằng một đoạn x0 = = 0,04 m = 4 cm
và vật thu được vận tốc: m∆v = F.∆t -----> ∆v = v = = 1 m/s
Biên độ của dao động sau khi lực F ngừng tác dụng: A2 = x02 +  = 0,0056 (m2)
------> A = 2cm. Tốc độ cực đại vmax = (A = 10πcm/s. Đáp án khác????
Cách giải của thầy Mạnh có vấn đề, thầy xem lại
Thầy và bạn Doanh có thể tham khảo cách làm dưới này
Gọi O là vị trí lò xo không bị biến dạng , O1 là vị trí cân băng khi có lực F tác dụng
Biên độ dao động khi có lực tác dụng F là A=OO1
Biên độ A được tính: ĐK cân bằng kA=F
Chu kì con lắc 
Sau 0,1s tương ứng là T/4 vì vật m từ vị trí biên trái O chuyển động sau T/4 sẽ về tới vị trí O1, vân tốc lúc này là v=, tới vị trí này ngừng lực tác dụng thì vị trí cân bằng mới của con lắc là vị trí O. Biên độ dao động mới là:
cm
Tốc độ cực đại:


Avatar

bai nay giong het bai em gui, qua la con phai tranh luạn hap dan, hj

No_avatar

Khi lực F còn tác dụng vào vật thì vật chưa thể dao động được. Sau khi lực F thôi tác dụng thì vật mới dao động. Tác dụng của lực F là cách kích thích để vật dao động giống như ta kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn x0 = F/k rồi truyền cho vật vận tốc v = F.denta t/m. Thời gian tác dụng của lực vào vật là 0,1s không phải thời gian vật dao động trong 1 phần tư chu kỳ được. Nếu thời gian lực tác dụng vào vật là 0,4s thì có phải vật dao động trong 1 chu kỳ không?. Cách giải đầu không thu được kết quả theo các đáp án đã cho nhưng đúng ý nghĩa vật lý của bài toán. Cách giải sau không đúng ý nghĩa của bài toán.

No_avatar

Em cũng đồng ý với lập luận của thầy Thắng. 

 
Gửi ý kiến