Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DE KIEM TRA SU 9 KY II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thúy
  Ngày gửi: 12h:32' 28-04-2013
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 150
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Hồ Tùng Mậu Thứ.....Ngày…… tháng… năm 2012
  Lớp 9………. KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
  Họ và tên................................... MÔN LỊCH SỬ
  Thời gian: 45 phút
  Điểm
  Nhận xét của giáo viên

  
  
  ĐỀ BÀI
  Câu 1 ( 3đ)
  Hãy nói những hiểu biết của em về Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
  C âu 2 ( 3đ)
  Trình bày diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
  Câu 3 ( 4đ)
  Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước( 19454 – 1975)?
  BÀI LÀM

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
  Câu 1 (3đ)
  Ngày 27-1-1973 hiệp định Pari chính thức được ký kết.
  * Nội dung Hiệp định Pari. ( 2đ)
  - Hoa kỳ và các nước tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
  - Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
  - Hoa kỳ rút hết quân đội và không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ Miền Nam Việt Nam.
  - ND Miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử.
  * Ý nghĩa lịch sử của hiệp định. ( 1đ)
  - Mĩ phải tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân về nước.
  - Thắng lợi này tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn Miền Nam.
  Câu 2 ( 3đ ) Diễn biến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  - Từ 14/8 -> 18/8/1945, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.
  + 19/8/1945, mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch, Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
  + 23/8/1945: Huế giành chính quyền.
  + 25/8/1945: Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi.
  + Đến ngày 28 tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
  - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
  Câu 3 (4đ) Ý nghĩa lịch sủ và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954– 1975 )
  Ý nghĩa lịch sử. ( 2đ)
  * Trong nước.
  - Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc chấm dứt ách đô hộ của chủ nghĩa đế quốc, thống nhất đất nước.
  - Mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập thống nhất đi lên CNXH.
  * Quốc tế.
  - Tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Mĩ và thế giới
  - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
  Nguyên nhân thắng lợi. ( 2đ)
  * Chủ quan.
  - Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo.
  - Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.
  - Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
  * Khách quan.
  - Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.
  - Sự ủng hộ của các lực lượng trên thế giới nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN.


   
  Gửi ý kiến