Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra cuối kỳ II_Lịch sử lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:51' 03-05-2013
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 141
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  MÔN: Lich Sử 9
  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


  I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
  - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
  - Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức, thông hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung: Lich sử VN từ 1945 đến 1975.
  * Kiến Thức:
  - Khái quát về nội dung kiến thức, các sự kiện lịch sử của Việt Nam qua các giai đoạn: 1945- 1954, 1954 – 1975, 1975 – nay.
  * Kỹ năng:
  - Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng làm bài, trình bày những kiến thức có liên quan.
  - Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, nhận định sự việc.
  * Thái độ:
  - Nghiêm túc trong kiểm tra.
  - Cẩn thận khi phân tích câu hỏi, lựa chọn kiến thức có liên quan để trả lời câu hỏi.
  II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
  - Hình thức kiểm tra: Tự luận.
  - Đối tượng học sinh: Trung bình khá

  III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

  (THAO TÁC 8: Tính tỷ lệ % TSĐ phân phối cho mỗi cột)


  Chủ đề/ mức độ nhận thức
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  
  
  Mức độ thấp
  Mức độ cao
  
  
  Lịch sử VN giai đoạn 1945 – 1954.
  (8 tiết )
  
  Giải thích được Sau CMT8 nước VNDCCH đứng trước tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”
  
  
  
  
  30% x 10 =
  4 điểm
  
  100% TSĐ =3điểm
  
  
  30% x 10 =
  3 điểm
  
  Lịch sử VN giai đoạn 1954 – 1975.
  (6 tiết)
  
  Trình bày được cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 phát triển qua 3 chiến dịch.  

  Lập niên biểu các sự kiện lịch sử VN từ 1954 – 1975.
  
  
  
  40% x 10 =
  4 điểm
  100% TSĐ =4điểm
  
  100% TSĐ =3điểm
  
  70% x 10 =
  4điểm
  
  
  
  TSĐ: 10
  Tổng số câu: 3
  4điểm = 40% TSĐ
  3điểm = 20% TSĐ
  3 điểm = 30% TSĐ
  
  10điểm=100% TSĐ
  
  
  IV. ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:
  Câu 1: Tại sao nói: sau cách mạng tháng 8 nước VN DCCH đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ? (3điểm)
  Câu 2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 đã phát triển qua 3 chiến dịch lớn như thế nào?.( 4 điểm)
  Câu 3: Hoàn thiện những sự kiện vào bảng sau cho phù hợp vời các móc thời gian: 3 điểm)

  Niên biểu
  Sự kiện chính
  
  21/7/1954
  
  
  9/1960
  
  
  20/12/1960
  
  
  2/1/1963
  
  
  2/9/1969
  
  
  16/4/1972
  
  
  24/3/1975
  
  
  26/3/1975
  
  
  29/3/1975
  
  
  21/4/1975
  
  
  30/4/1975
  
  
  2/5/1975
  
  
  
  V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

  A. Hướng dẫn chấm:
  - Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, làm tròn số đến 0,25 điểm.
  - Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và làm bài sạch đẹp.
  - Lưu ý: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm tối đa. Những câu trả lời có dẫn chứng số liệu minh họa có thể khuyến khích cho điểm theo từng ý trả lời.

  B. Đáp án - biểu điểm:

  Câu
  Đáp án
  Điểm
  
  1
  * Sau cách mạng tháng 8 nước VN DCCH đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì:
  - Nền độc lập dân tộc bị đe dọa (ngoại xâm):
  + Vỉ tuyến 16 trở ra bắc: Hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
  + Vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Quân Anh dọn đường cho Pháp quya trở lại xâm lược nước ta.
  - Nội phản: Các LL phản CM ngóc đầu dậy chống phá CM
  - Nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu còn bị chiến tranh tàn phá. Sản xuất đình đốn, giá cả
  Gửi ý kiến