Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  vong 3 violympic lop 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lã Văn Lĩnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:10' 30-09-2013
  Dung lượng: 467.5 KB
  Số lượt tải: 165
  Số lượt thích: 0 người
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 
  Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 
  Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 5: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 
  Câu 6: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
  Câu 7: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số 
  Câu 8: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau đơn vị.
  Câu 9: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là 
  Câu 10: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 
  Thời Gian : 
  BÀI THI SỐ
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 3: Số phần tử của tập hợp A = {}là 
  Câu 4: Tính: 30 + 31 + 32 + … + 40 = 
  Câu 5: Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  
  Câu 6: Số các số tự nhiên có hai chữ số là 
  Câu 7: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 
  Câu 8: Tìm số có hai chữ số dạng , biết rằng: . Số cần tìm là 
  Câu 9: Cho ba chữ số  thỏa mãn . Gọi A là tập hợp các số có ba chữ số, mỗi số gồm cả ba chữ số . Biết rằng tổng của hai số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Khi đó  
  Câu 10: Cho phép tính cộng:. Như vậy 
  

  BÀI THI SỐ 1
  Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {}là 
  Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 
  Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 = 
  Câu 6: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 
  Câu 7: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
  Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 
  Câu 9: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 
  Câu 10: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là 
  BÀI THI SỐ 1
  Câu 1: Tính tích: 764.458 = 
  Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 3: Tính tích: 23.564.7 = 
  Câu 4: Số phần tử của tập hợp A = {}là 
  Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là:  
  Câu 6: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 
  Câu 7: Tính tổng: 8 + 10 + 12 + ... + 112 + 114 = 
  Câu 8: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
  Câu 9: Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:  
  Câu 10: Tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là 
  BÀI 2: XÓA ĐỒNG DẠNG
  BÀI 3: THỎ TÌM CÀ RỐT
  1/ Tập hợp các tháng có 27 ngày trong năm có ………. Phần tử (0)
  2/ Tập hợp các tháng có 31 ngày ( trong một năm dương lịch) (7)
  3/ Tính 2+4+6+….+98+100
   
  Gửi ý kiến