Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  DKTĐKGKI Toán L1 - Ninh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Ninh
  Ngày gửi: 12h:06' 04-10-2013
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 389
  Số lượt thích: 0 người

  Họ và tên học sinh:
  ……………………………
  Lớp:………………………
  Trường:…………………..
  Số BD……….Phòng:…….
  PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I
  Năm học : 2013-2014
  Môn TOÁN - Lớp 1
  Ngày kiểm tra:…………………….
   GT1 ký


  GT2 ký
  Số mật mã


  STT
  
  
  ĐIỂM
  Chữ ký giám khảo 1
  Chữ ký giám khảo 2
  Số mật mã

  STT
  
  
  Thời gian làm bài : 40 phút
  Tính :
  1 2 5 4 2 1
  + + + + + +
  3 3 0 1 2 1
  … … … … … …
  
  2. Tính :
  1 + 2 = 3 + 2 = 3 + 1 =
  2 + 2 = 0 + 1 = 0 + 0 =

  3.
  5 + 0 …. 5 4 … 2 + 0
  2 + 3 … 4 3 … 4 + 1

  4. 2 + = 3 1 + = 4

  4 + = 4 + = 0

  5. Viết phép tính thích hợp


  
  
  
  
  
   6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :  Có … hình tam giác

  Hướng dẫn chấm Môn Toán

  Bài 1. (1, 5 điểm)
  Mỗi phép tính điền đúng kết quả được 0,25 điểm.
  Bài 2. (1,5 điểm)
  Mỗi phép tính điền đúng kết quả được 0,25 điểm.
  Bài 3. (2 điểm)
  Điền đúng dấu mỗi phép tính được 0,5 điểm.
  Bài 4. (2điểm)
  Điền đúng số vào ô trống được 0,5 điểm.
  Bài 5. (2 điểm)
  Viết đúng phép tính được 2 điểm.
  Bài 6. (1 điểm)
  Tìm đúng 2 hình tam giác được 1 điểm.

   
  Gửi ý kiến