Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề HSG Hóa 9 huyện Thanh Sơn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:33' 25-10-2013
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THANH SƠN
  PHÒNG GD&ĐT

  (Đề thi có 01 trang)

  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 -THCS CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2011 - 2012

  Môn: Hóa học
  (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề )
  
  Câu 1( 6,5 điểm):
  a. Hoàn thành các phương trình hóa học theo chuỗi chuyển đổi sau:
  A1 A2 A3
  CaCO3CaCO3 CaCO3
  B1 B2 B3
  b. Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch HCl ta thu được 6 chất khí khác nhau.
  Câu 2 ( 3,75 điểm) : Chỉ dùng dung dịch Ba(OH)2 hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4 , NaNO3 , MgCl2 , Al(NO3)3.
  Câu 3 ( 2,75 điểm) : A là hỗn hợp gồm Ba, Mg, Al.
  Cho m gam A vào H2O đến phản ứng xong thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).
  Cho m gam A vào NaOH dư thoát ra 12,32 lít H2 (đktc).
  Cho m gam A vào dung dịch HCl dư thoát ra 13,44 lít H2 (đktc).
  Tính m và % mỗi kim loại trong A.
  Câu 4 ( 2,5 điểm) :
  Hòa tan hoàn toàn 19,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Al, Mg trong dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có tỉ khối với khí hiđro là 14,75.
  ( Biết Mg tác dụng với HNO3 thì chỉ sinh ra khí NO còn Al sinh ra khí N2 )
  Nếu cho khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trên tan hoàn toàn trong dung dịch HCl 7,3% thì cần bao nhiêu lít dung dịch HCl ( Biết khối lượng riêng của dung dịch HCl d = 1,047 g/ml )
  Câu 5 ( 4,5 điểm) :
  a. Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại R trong H2SO4 đặc nóng thu được 3,36 lít SO2 đktc. Tìm kim loại R.
  b. Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dung dịch trở nên bão hòa. Thêm 2,75 gam CuSO4 vào dung dịch bão hòa thì có 5 gam CuSO4. 5H2O tách ra.
  - Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa.
  - Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.
  ( Cho Ba = 137, Mg = 24, Al = 27, Na = 23, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, N = 14,
  Cu = 64, S = 32, Zn = 65, Fe = 56 , các khí đo ở đktc)
  ...........................Hết............................
  Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
  hướng dẫn chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 thcs
  Năm học 2011 – 2012
  Môn thi hóa học

  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  Câu 1
  6,5 điểm
  a.
  CaCO3 CaO + CO2
  CaO + H2O Ca(OH)2
  Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O
  2CO2 + Ba(OH)2 Ba(HCO3)2
  2NaOH + Ba(HCO3)2 BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
  Ca(OH)2+ Ba(HCO3)2 CaCO3 + BaCO3 + 2H2O
  CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaCl
  b.
  Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O
  Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2 + H2O
  MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O
  CaC2 + 2HCl CaCl2 + C2H2
  Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S
  Fe + 2HCl FeCl2 + H2

  
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5

  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5

  
  Câu 2
  3,75 điểm
  Lấy mẫu thử, đánh số thứ tự
  Cho lần lượt dung dịch Ba(OH)2 vào các mẫu thử
  Có khí thoát ra là NH4Cl.
   
  Gửi ý kiến