Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Đề tài: Cấu trúc dữ liệu với C++

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đỗ Trung Thành (trang riêng)
    Ngày gửi: 17h:45' 27-04-2009
    Dung lượng: 388.0 KB
    Số lượt tải: 303
    Số lượt thích: 0 người

    Lời cảm ơn


    Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS Đoàn Văn Ban, phòng CSDL< Viện Công Nghệ Thông Tin thuộc trung tâm Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ Quốc Gia đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài luận văn này.

    Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Công Nghệ Thông Tin trường ĐHDL Đông Đô đã giảng dạy và giúp đỡ em trong quá trình học tập ở trường.

    Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên trong quá trình học tập.


    Hà nội tháng 6 năm 2000


    Mục lục
    Lời cảm ơn
    Phần A
    Chương I. Ngôn ngữ C++ và lập trình hướng đối tượng
    I.1. Lập trình hướng đối tượng là gì?.............................................................4
    I.2. Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng............................................5
    I.3. Đối tượng ...............................................................................................6
    I.4. Các lớp đối tượng....................................................................................7
    I.5. Trừu tượng hoá dữ liệu và bao gói thông tin...........................................8
    I.6. Thừa kế....................................................................................................8
    I.7. Tương ứng bội.........................................................................................9
    I.8. Truyền thông báo..................................................................................10
    I.9. Những ứng dụng của lập trình hướng đối tượng....................................11
    Chương II. Thiết kế và cài đặt các lớp đối tượng
    II.1. Định nghĩa lớp.....................................................................................13
    II.1.1. Khai báo lớp tên đối tượng................................................................13
    II.1.2. Tạo lập các lớp đối tượng..................................................................14
    II.1.3. Các thành phần dữ liệu......................................................................15
    II.2. Tính tương ứng bội...............................................................................16
    II.2.1. Hàm tải bội.......................................................................................17
    II.2.2. Chuyển đổi kiểu................................................................................21
    II.3. Kế thừa và sự mở rộng các lớp............................................................22
    II.3.1. Kế thừa đơn.......................................................................................23
    II.3.2. Kế thừa đa mức.................................................................................27
    II.3.3. Kế thừa phân cấp...............................................................................28
    II.3.4. Kế thừa bội........................................................................................28
    II.3.5. Kế thừa kép.......................................................................................29
    II.3.6. Các lớp cơ sở ảo................................................................................29
    II.3.7. Cấu tử trong các lớp dẫn xuất...........................................................30
    II.3.8. Hàm ảo.............................................................................................32
    Chương III. Hàm và lớp mẫu
    III.1. Hàm mẫu............................................................................................34
    III.1.1. Định nghĩa.......................................................................................34
    III.1.2. Hàm mẫu có nhiều tham số hình thức.............................................35
    III.1.3. Hàm mẫu có nhiều tham số khác nhau...........................................36
    III.2. Lớp mẫu.............................................................................................38
    III.2.1 Định nghĩa.......................................................................................38
    III.2.2. Lớp mẫu có tham số ......................................................................39
    III.3. Kết luận ............................................................................................39
    Chương IV Cấu trúc dữ liệu và các lớp mẫu
    IV. Cấu trúc dữ liệu....................................................................................40
    IV.1.1. Lớp chứa.........................................................................................41
    IV.1.2. Lớp chứa thần ảo............................................................................41
    IV.2.1. Ngăn xếp........................................................................................42
    IV.2.2. Lưu trữ ngăn xếp bằng mảng.........................................................42
    IV.2.3. Xây dựng lớp ngăn xếp mẫu............................................................43
    IV.3.1. Hàm đợi...........................................................................................44
    IV.3.2. Xây dựng lớp hàm đợi mẫu.............................................................45
    IV.4. Hàng quay tròn...................................................................................47
    IV.5. Danh sách liên kết..............................................................................48
    IV.6 Danh sách liên kết đơn........................................................................48
    IV.7 Danh sách liên kết đôi.........................................................................56
    IV.
    No_avatar

    Bạn cũng có thể vào đây tham khảo đề thi toán cao cập

    http://mathforum.0fees.net/myforum

     
    Gửi ý kiến
    print