Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề luyện thi Trần Đại Nghỉa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bá Nhật Khánh
  Ngày gửi: 18h:31' 21-05-2009
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 58
  Số lượt thích: 0 người

  1.Tìm ba a,b,c ba đó là 1110 và a là số có bốn chữ số,b là số có ba chữ số,c là số có hai chữ số.
  2.Hiệu của hai số là 10387.Nếu thêm vào số bị trừ 478 đơn vị thì hiệu của hai số là bao nhiêu ?
  3.Tìm số có ba chữ số abc,biết abc nhân cho 5 được dad.
  4.Tìm số abcdeg,biết a2004b:cdeg=315.
  5.Có bao nhiêu số có dạng abcd8 chia hết cho 2.
  6.Tìm số abcd biết 1725 + a0a = 5 nhân bcd.
  7.Tìm a,b,c.Biết abc + abc = ccc.
  8.Khi chia số 6784 cho một số,ta được các số dư liên tiếp là 21,11,22.Tìm số chia và thương.
  9.Tìm tất cả các chữ số a,b để số a379b chia hết cho 4 và 9.
  10.Hãy phân tích số 54 thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp.
  11.Cho dãy số tự nhiên liên tiếp sau:1,2,3,4,5,….,(x-1),x.Tìm x,biết dãy số có 789 chữ số.
  12.Cho dãy số sau:2,4,6,8,…,2004.Tìm chữ số thứ 2008 của dãy đó.
  13.Tìm chữ sốm,n:
  mn nhân 2 = n0m + nm. mmmm + mmm + mm + m + m + m = 9888.
  14.Tính tổng của: 132;134;136;138;…;2006.
  15.Tổng của 6 số chẵn liên tiếp là 66.Hãy tìm 6 số đó.
  16.Hiện nay mẹ hơn con 34 tuổi.Biết rằng tuổi của mẹ cách đây 4 năm cộng với tuổi con hiện nay là 42 tuổi.Tính tuổi mỗi người sau này 2 năm.
  17.Thay chữ thành chữ số thích hợp: 35abc : abc = 1010.
  18.Tổng của hai số chẵn là 30.Tìm hai số đó,biết rằng ở giữa chúng có ba số lẻ.
  19.Khi nhân một số với 25,do sơ ý bạn Na đã viết nhầm các tích riêng thẳng cột nên được kết quả là 7250.Tìm tích đúng.
  20. Điền số thích hợp vào ô,Biết tổng các số trong 3 ô liền nhau bất kì bằng 2005.
  505
  
  
  
  900
  
  
  
  
  
  
  21.Hiệu của hai số là 13467.Nếu thêm vào số trừ 439 đơn vị thì hiệu của hai số là bao nhiêu ?
  22.Hãy tìm một phân số có tổng của tử và mẫu là 66 và phân số đó bằng phân số bốn phần bảy.
  23.Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của cuốn sách có 212 trang ?
  24.Tìm chữ số thích hợp thay vào c:cc+cc=c97.
  25.Tìm a biết:a nhân 60006=1x8ym9n7 nhân 6.

  
   
  Gửi ý kiến